Artykuły prasowe

Bożonarodzeniowe przesłanie od Prezydium Polskiej Warszawskiej Misji

Drodzy Bracia i Siostry,

Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia skupiamy się na jednym z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości – na narodzinach Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Mistrza. Przyszedł na świat w niespokojnym czasie i w warunkach, których słowo „skromne” nawet nie jest w stanie opisać. Odkupiciel Świata narodził się w stajence pośród trzody i za kołyskę posłużył mu żłób, w którym karmiono zwierzęta. Jednak mimo to byli ludzie, którzy oczekiwali nadejścia Króla królów i przybyli, aby oddać mu chwałę i cześć.

 

Bracia i Siostry mając świadectwo o Zbawicielu i Jego Zadośćuczynieniu, z radością żyjemy według ewangelii Jezusa Chrystusa i odczuwamy wpływ Ducha Świętego na nasze życie. Duch ten może wzmacniać nas podczas tej ziemskiej próby, może dodawać nam otuchy, kiedy wyzwania wydają się zbyt trudne, może wskazywać nam kierunek i drogę, która przybliży nas do naszego Niebiańskiego Ojca. Wypełnieni Duchem Świętym będziemy bardziej wrażliwi na potrzeby naszych bliźnich. W okresie, kiedy zbieramy się jako rodziny wokół świątecznego stołu nie zapominajmy o tych, którzy są w potrzebie, samotnych czy cierpiących. Poprzez służbę na wzór Zbawiciela możemy pobłogosławić ich życie.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf podczas ostatniego uroczystego spotkania z okazji Bożego Narodzenia z udziałem Pierwszego Prezydium prosił nas:

„[…] Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Aby prawdziwie uczcić Jego narodziny na tym świecie, musimy robić to, co On czynił i okazywać naszym bliźnim współczucie oraz miłosierdzie. Może to charakteryzować nasze codzienne słowa i czyny. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy, rozpocznijmy nową tradycję świąteczną — bądźmy bardziej uprzejmi, częściej wybaczajmy, mniej osądzajmy, bądźmy bardziej wdzięczni i hojni w dzieleniu się tym, co posiadamy, z osobami będącymi w potrzebie”.

Serdecznie życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były dla Was niezapomnianym okresem spotkania Boga, a także spotkania ludzi. Niech przy Waszym świątecznym stole panuje wzajemna otwartość i miłość, abyście mogli ze spokojem i pewnością iść za naukami Chrystusa. Życzymy Wam dobrobytu - zarówno duchowego, jak i materialnego – oraz by cieszyła Was możliwość dzielenia się z innymi tym błogosławieństwem.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Mateusz Turek

Marcin Kulinicz

Dariusz Dresler

Prezydium Polskiej Warszawskiej Misji

Tekst przesłania jest dostępny tutaj

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.