Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium przekazuje wytyczne dotyczące bezpiecznego powrotu do spotkań i zajęć kościelnych

Ostrożne, uważne przywracanie nabożeństw oraz innych spotkań oraz zajęć będzie zgodne ze wskazaniami władz lokalnych

Pierwsze Prezydium i Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zezwoliły na stopniowy powrót do niektórych cotygodniowych nabożeństw i zajęć. Zawiadomienie wysłane dzisiaj do przywódców generalnych i lokalnych na całym świecie informuje, że można to zrobić jedynie wtedy, gdy pozwalają na to lokalne rozporządzenia rządowe oraz po tym, jak Prezydia Obszarów dostarczą dodatkowe wskazówki lokalnym przywódcom Kościoła.

 

Zastosowane zostanie podejście dwuetapowe, które zawsze będzie w zgodzie z przepisami władz rządowych, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych. Przedstawione poniżej modele mogą być korygowane przez Prezydia Obszarów, w zależności od lokalnych warunków, i mają być zatwierdzane przez ich osobę kontaktową w Kworum Dwunastu Apostołów i Prezydium Siedemdziesiątych. Prezydenci palików, po naradzie z biskupami, określą konkretny termin wznowienia spotkań i zajęć.

Nabożeństwa w dzień sabatu: Etap 1.:

Skrócone spotkania w domu spotkań z udziałem maksymalnie 99 osób, zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi

Inne spotkania i zajęcia (w tym śluby i pogrzeby): Etap 1.:

Skrócone spotkania, zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi; mogą one odbywać się zdalnie przy użyciu udogodnień technicznych

Nabożeństwa w dzień sabatu: Etap 2.:

Spotkania w domu spotkań z udziałem 100 lub więcej osób, zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi

Inne spotkania i zajęcia: Etap 2.:

Spotkania w domu spotkań mogą odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

„Jesteśmy wdzięczni za wiarę naszych członków, którzy oddawali Bogu cześć w domu; jesteśmy wdzięczni za błogosławieństwa, które nadejdą, gdy będziemy gromadzić się podczas nabożeństw i zajęć”, powiedziało Pierwsze Prezydium.

Ogólne wytyczne

Przywódcy kościelni są poinstruowani, aby zapoznali się z listem Pierwszego Prezydium z dnia 16 kwietnia 2020 r., pt.: „Zasady administrowania w trudnych czasach” i jego dwoma załącznikami (zob. tutaj i tutaj). Prosimy ich również o rozważenie poniższych dodatkowych zasad i wytycznych, aby nadal zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19:

  • Zachowanie wzmożonej ostrożności, mając na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo członków. Zwrócenie szczególnej uwagi na członków, których zdrowie lub wiek narażają ich na wysokie ryzyko zachorowania.
  • Doradzenie osobom, które nie czują się dobrze lub zostały poproszone o poddanie się kwarantannie lub które wykazują którykolwiek z następujących objawów, że nie powinny uczestniczyć w spotkaniach: gorączka, kaszel, duszności, ból głowy, katar lub ból gardła.
  • Postępowanie zgodnie z zasadami zachowania dystansu społecznego, mycia rąk i innych praktyk opisanych w dokumencie: „Preventative Measures for Members” [Środki zapobiegawcze dla członków].
  • Postępowanie zgodnie z przepisami rządowymi w każdej lokalizacji dotyczącymi zgromadzeń publicznych, w tym wielkości spotkania, częstotliwości i czasu trwania. Należy stosować się do przepisów rządowych.
  • Powolny powrót do regularnych spotkań, kontynuując zdalne funkcjonowanie za pomocą udogodnień technicznych, rozpoczynając spotkania bezpośrednie w sposób etapowy, jak opisano poniżej. Pierwszeństwo w spotkaniach bezpośrednich należy przyznać spotkaniom, na których dokonywane są obrzędy, takie jak chrzty i spotkania sakramentalne.

Zawiadomienie dla przywódców zawiera dodatkowe wskazówki na temat zachowania dystansu społecznego, co robić, gdy więcej członków Kościoła chce uczestniczyć w spotkaniu, jak radzić sobie z wieloma zgromadzeniami w jednym domu spotkań, jak stosować odpowiednie procedury sanitarne, jak w bezpieczny sposób udzielać sakramentu i inne wytyczne.

W oczekiwaniu na dalsze wskazówki członkowie są proszeni o dalsze czerpanie radości z doświadczeń związanych z oddawaniem czci Bogu w domu w dzień sabatu.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.