Artykuły prasowe

Artyści z Europy wykonują tradycyjne kolędy na koncercie Bożonarodzeniowym

Koncert jest jednym z głównych elementów tegorocznej inicjatywy Świeć światu

Specjalny koncert świąteczny, „Świadkowie Bożego Narodzenia: Kolędy o Chrystusie”, dla uczczenia narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa w wykonaniu Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Europy. Na koncercie zaprezentowano tradycyjne kolędy, przepięknie zaśpiewane w różnych stylach kilku krajów europejskich. Muzyka zabiera nas w podróż, która podkreśla bogactwo kulturowe i jedność oraz stanowi celebrację narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Christmas-Concert-2023-01
Christmas-Concert-2023-01
Uczestnicy koncertu „Świadkowie Bożego Narodzenia", od lewej do prawej: Tomas Kofod (Dania), Alexis Defranchi (Francja), Susan Brownfield (Szwajcaria), Gerson Santos (Portugalia), Jenny Oaks Baker (USA), Alex Sharpe (Irlandia), Naura Soul (Hiszpania), Anja Rossau (Dania), Angela Brower (Holandia), Aleksandra Zań (Polska) i Sergiej Borysenko (Polska)2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Muzykę do koncertu zaaranżował Kurt Bestor, a koordynatorem muzycznym była nominowana do nagrody Grammy Jenny Oaks Baker. Koncert został nagrany w historycznym budynku Wiesbaden Kurhaus, a część narracyjną przedstawiła, pochodząca z Francji, Ophélie Meunier.

Christmas-Concert-2023-02
Christmas-Concert-2023-02
Członkowie chóru występujący na koncercie „Świadkowie Bożego Narodzenia"2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Wykonane kolędy zostały wybrane spośród różnych krajów i zaśpiewane przez artystów z Europy, którzy są członkami Kościoła. Wykonawca z Polski, Sergiej Borysenko, powiedział: „Dla mnie i dla mojej żony dni nagrywania koncertu były jak ucieczka z tego zabieganego świata i zanurzenie się w świecie Narodzin Jezusa Chrystusa”.

Christmas-Concert-2023-03
Christmas-Concert-2023-03
Muzycy występujący na koncercie „Świadkowie Bożego Narodzenia"2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Naura, artystka z Hiszpanii, powiedziała: „Dzięki muzyce mogłam poczuć wielką miłość, jaką nasz Ojciec Niebieski ma dla wszystkich swoich dzieci, jednocząc tak wielu wykonawców z różnych miejsc, mówiących różnymi językami, w tym samym miejscu, i zsyłając na nich te same uczucia. Ten koncert był świetną okazją do podzielenia się ewangelią z całym światem i pokazania, że Bóg jest gotowy błogosławić swoje dzieci, gdziekolwiek się znajdują”.

Christmas-Concert-2023-04
Christmas-Concert-2023-04
Dzieci tańczące na koncercie „Świadkowie Bożego Narodzenia"2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starszy De Feo, Prezydent Obszaru Europy Środkowej, wystosował następujące zaproszenie: „Zapraszamy was, wasze rodziny i przyjaciół do spotkania w duchu jedności i radości, i do tego abyście „świecili światu”, gdy wznosimy nasze głosy, wychwalając z wdzięcznością Boga za niezwykły dar, jakim jest narodzenie Jezusa Chrystusa”.

Christmas-Concert-2023-05
Christmas-Concert-2023-05
Niektórzy artyści występujący na koncercie „Świadkowie Bożego Narodzenia"2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Koncert jest już dostępny na oficjalnej stronie Kościoła i na YouTubie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.