Artykuły prasowe

Arcybiskup Kurtz: mormoni i katolicy zajmują takie samo stanowisko w kluczowych kwestiach

Przewodniczący Episkopatu Stanów Zjednoczonych, ksiądz arcybiskup Joseph Kurtz spotkał się 4 maja br. z Kworum Dwunastu Apostołów, Prezydium Siedemdziesiątych oraz Przewodniczącą Radą Biskupią Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

W swoim wystąpieniu w siedzibie głównej Kościoła w Salt Lake City, abp Kurtz, nawiązał m.in. do międzywyznaniowej wspólnej płaszczyzny obu Kościołów. Powiedział, że dar rodziny oraz ochrona wolności religijnej to przykłady spraw będących przedmiotem troski obu wyznań .

W wywiadzie dla gazety Deseret News abp Kurtz podkreślił, że święci w dniach ostatnich i katolicy stoją ramię w ramię w sprawach które są dobre dla Ameryki.

- Możliwość spotkania z ks. abp Kurtzem i zapoznania się z jego poglądami na rodzinę, wiarę oraz swobody religijne były dla nas wielką przyjemnością – powiedział John Taylor, kościelny dyrektor ds. stosunków międzywyznaniowych.  W ostatnich latach nasze kontakty z przywódcami katolickimi bardzo się ożywiły, a ta wizyta tylko pogłębiła naszą przyjaźń.

Obecna wizyta jest kolejnym spotkaniem z cyklu kontaktów i rozmów między przywódcami świętych w dniach ostatnich i katolickimi. W historii tych kontaktów miało miejsce kilka znaczących wydarzeń. W 2009 roku, nieżyjący już kardynał Francis George spotkał się z przywódcami mormońskimi i przemawiał na Uniwersytecie Brighama Younga. W 2014 roku prezydent Henry B. Eyring z Pierwszego Prezydium wystąpił podczas watykańskiego sympozjum na temat rodziny i spotkał się z papieżem Franciszkiem. Ostatnio Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów został zaproszony, by przemawiać w czasie organizowanego przez Kościół katolicki Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, podczas którego arcybiskup Charles J. Chaput komplementował świętych w dniach ostatnich za podkreślanie znaczenia rodziny.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.