Artykuły prasowe

Apostolska posługa w Europie podkreśla braterstwo i służbę

Starszy Ronald A. Rasband z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w kwietniu udaje się w podróż do Francji, Niemiec, Armenii i Południowej Afryki, by czynić posługę. Wyciąga przyjacielską dłoń do sąsiadów i przyjaciół Kościoła oraz daje przykład służby na wzór Chrystusa uchodźcom, ofiarom katastrof i konfliktów.

FRANCJA

Pierwszym przystankiem na drodze posługi Starszego Rasbanda było Le Chesnay-Rocquencourt we Francji - miejsce, w którym znajduje się Świątynia Paryż. Spotkał się tam z francuskim dziennikarzem i wyjaśnił, jakie ma obowiązki jako szczególny świadek Jezusa Chrystusa. Wręczył mu egzemplarz tego, co nazwał jedną ze swoich najcenniejszych rzeczy: Księgę Mormona - Kolejne świadectwo o Jezusie Chrystusie.

Następnie ciepło przywitał mera Le Chesnay-Rocquencour, Richarda Delpierre'a, również wręczając mu egzemplarz Księgi Mormona. Mer Delpierre wyraził swój podziw dla świątyni i jej architektury oraz wyglądu terenów przyświątynnych. Powiedział, że ten święty budynek stał się częścią większej społeczności. Wyraził również pragnienie zachowywania wolności religijnej w sferze publicznej w ramach swoich merowskich obowiązków.

Starszy Rasband odpowiedział, że jest wdzięczny merowi za wspieranie wszelkich wyznań, w tym Kościoła Jezusa Chrystusa.

„Mer jest wspaniałym przyjacielem Kościoła", powiedział. „Prawdę mówiąc, w pewnym momencie naszej rozmowy stwierdziłem: 'Powinien pan być rzecznikiem naszego Kościoła'. Mer był bardzo życzliwy i hojny w swoich komentarzach dotyczących obecności Kościoła w jego mieście".

Poza spotkaniem z przywódcami miasta, Starszy Rasband podczas kilku weekendowych spotkań czynił posługę wobec tysięcy członków Kościoła i misjonarzy. Wraz z Siostrą Rasband wyraził swoją miłość do Francji, w której kilka lat zarządzał przedsięwzięciem biznesowym w Ribecourt, na północ od Paryża, a później jako Przedstawiciel Władz Generalnych służył w Prezydium Obszaru Europy Środkowej, które nadzoruje działalność Kościoła we Francji.

Apostoł powiedział, że jego posługa wobec członków Kościoła skupia się na przekazywaniu trójelementowego przesłania od Prezydenta Kościoła, Russella M. Nelsona: „Na każdym spotkaniu poruszam trzy kwestie. Pierwsza: Bardzo kochamy członków. Druga: Dziękujemy im za wszystko, co robią w celu budowania Kościoła Pana i Jego Królestwa. I trzecia: Potrzebujemy ich".

NIEMCY

Drugim przystankiem Starszego Rasbanda było Monachium, gdzie spotkał się ze 170 misjonarzami Niemieckiej Alpejskiej Misji, która obejmuje południowe Niemcy, Austrię i Szwajcarię.

Po wygłoszeniu przemówienia do misjonarzy, Starszy Rasband poprowadził ich na zewnątrz do trzech dużych białych namiotów. Tam pracował z nimi ramię w ramię, kompletując i pakując 2532 zestawy higieniczne. Inni misjonarze załadowali je na ciężarówkę, aby stanowiły pomoc dla osób ocalałych z trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Członkowie Kościoła we Frankfurcie wykonali podobny projekt, przygotowując kolejne 2500 zestawów higienicznych.

„Dostarczymy je do tureckiego konsulatu, aby można je było wysłać do miejsc, w których są najbardziej potrzebne", wyjaśnił Starszy Rasband. „Do dnia dzisiejszego Kościół przekazał 13,5 miliona dolarów w funduszach i produktach, aby pomóc w tej akcji niesienia pomocy. Wszystko to sprowadza się do naszej wiary, by troszczyć się o dzieci Ojca Niebieskiego".

Starszy Rasband wspomniał, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich współpracuje w Turcji z AFAD (narodowa agencja zarządzania kryzysowego) w celu dostarczenia poszkodowanym rodzinom 50 tys. paczek z żywnością i 50 tys. zestawów higienicznych. Kościół przekazał również namioty, koce, środki medyczne, artykuły dla niemowląt, wózki inwalidzkie, generatory, grzejniki i płaszcze, a także cztery mobilne kliniki medyczne dla kluczowych lokalizacji katastrofy.

Współpracując z organizacjami Catholic Relief Services i Save the Children, Kościół Jezusa Chrystusa zapewnia remonty mieszkań, działania związane z ochroną dzieci i opiekę psychospołeczną dla potrzebujących. Projekty pomocowe są w toku lub zostały zakończone za pośrednictwem Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Project HOPE, MedGlobal i Rahma Worldwide. Podobne przedsięwzięcia w Syrii są prowadzone przez International Medical Corps, Mercy Corps, ADRA, ShelterBox, CARE i NuDay Syria.

Starszy Rasband wyjaśnił, że europejscy święci w dniach ostatnich przewodzili także humanitarnym działaniom Kościoła związanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a teraz po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Ich praca obejmuje szeroki zakres działań związanych ze służbą, w tym stałe comiesięczne transporty pomocy humanitarnej na Ukrainę.

„Moje serce się raduje, kiedy myślę o tym, jak … wszystkie te kraje w Europie zapewniają pomoc uchodźcom - rodzinom, matkom i dzieciom", powiedział Starszy Rasband.

Poprosił misjonarzy, aby po opuszczeniu Monachium i powrocie do swoich lokalnych kongregacji, przekazali wyrazy wdzięczności członkom Kościoła: „Kiedy wrócicie do swoich gmin i okręgów, powiedzcie członkom, że ich kocham i wyrażam uznanie".

Po zakończeniu posługi w Niemczech Starszy Rasband udał się w podróż do Armenii.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.