Artykuły prasowe

Pierwsze Prezydium i Apostołowie w wieku powyżej 70 lat otrzymują szczepionkę na COVID-19

Od 2002 roku Kościół pomógł udostępnić szczepienia prawie 117 milionom ludzi

Ośmiu starszych przywódców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich otrzymało we wtorek rano w Salt Lake City pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Przywódcy ci kwalifikują się do szczepienia w Utah, ponieważ mają ponad 70 lat. W ostatnich tygodniach pracownicy służby zdrowia, osoby udzielające pierwszej pomocy i inne osoby należące do grupy podwyższonego ryzyka w stanie Utah miały możliwość zaszczepienia się.

 

Szczepionkę otrzymali wszyscy trzej członkowie Pierwszego Prezydium oraz pięciu członków Kworum Dwunastu Apostołów oraz większość ich małżonek: Prezydent Russell M. Nelson wraz z żoną Wendy, Prezydent Dallin H. Oaks wraz z żoną Kristen, Prezydent Henry B. Eyring, Prezydent M. Russell Ballard, Starszy Jeffrey R. Holland wraz z żoną Patricią, Starszy Dieter F. Uchtdorf wraz z żoną Harriet, Starszy Quentin L. Cook wraz z żoną Mary oraz Starszy D. Todd Christofferson wraz z żoną Kathy.

Oświadczenie Pierwszego Prezydium dotyczące szczepień

Pierwsze Prezydium wydało we wtorek następujące oświadczenie o znaczeniu przyjmowania szczepionek i szczepienia się przeciwko chorobom, którym można zapobiec:

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od pokoleń słowem i czynem wspiera szczepienia. Ważnym elementem naszych działań humanitarnych Kościoła jest finansowanie, rozprowadzanie i podawanie ratujących życie szczepionek na całym świecie. Szczepienia pomagają ograniczać i eliminować wyniszczające choroby zakaźne, takie jak polio, błonica, tężec, ospa i odra. Szczepienia dokonywane przez kompetentny personel medyczny chronią zdrowie i ratują życie.

Gdy pandemia rozprzestrzeniła się na cały świat, Kościół natychmiast odwołał spotkania, zamknął świątynie i ograniczył inne działania ze względu na nasze pragnienie, by być dobrymi obywatelami świata i mieć swój udział w walce z chorobą.

Szczepionki na COVID-19, nad którymi pracowały i o które modliły się i pościły rzesze ludzi, są obecnie opracowywane, a niektóre z nich są dostępne. Zgodnie z wytycznymi lokalnych przedstawicieli służb zdrowia szczepienia były najpierw oferowane pracownikom służby zdrowia, ratownikom medycznym i innym osobom należącym do grupy podwyższonego ryzyka. Ze względu na swój wiek starsi przywódcy Kościoła, którzy ukończyli 70 lat, mają teraz możliwość zaszczepienia się.

Kiedy pojawią się odpowiednie możliwości, Kościół zachęca swoich członków, pracowników i misjonarzy, aby byli dobrymi obywatelami świata i pomogli stłumić pandemię, chroniąc siebie i innych poprzez szczepienia ochronne. Poszczególne osoby są odpowiedzialne za podejmowanie własnych decyzji dotyczących szczepień. Dokonując takiej oceny, zalecamy, aby w miarę możliwości skonsultowały się z kompetentnym personelem medycznym w sprawie swoich własnych przesłanek i potrzeb.

Wieloletnie wsparcie Kościoła w zakresie szczepień

Kościół Jezusa Chrystusa od dziesięcioleci uznaje znaczenie szczepionek i szczepień ochronnych. W 1978 roku Pierwsze Prezydium oświadczyło: „Wzywamy członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, aby chronili swoje własne dzieci, zapewniając im szczepienia”.

Od 2002 roku za pośrednictwem organizacji Służby humanitarne świętych w dniach ostatnich Kościół pomógł sfinansować 168 projektów w 46 krajach, które pobłogosławiły około 116 819 870 osób. Służby humanitarne świętych w dniach ostatnich wspierają finansowo czołowych światowych partnerów w zakresie szczepień, aby pozyskiwać i dostarczać szczepionki, monitorować choroby, reagować na epidemie, szkolić pracowników służby zdrowia oraz opracowywać programy eliminacji i zwalczania chorób. Wyniki obejmują większą liczbę zaszczepionych dzieci i mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych takich chorób, jak odra, różyczka, tężec okołoporodowy i noworodkowy, polio, biegunka, zapalenie płuc i żółta febra.

Do godnych uwagi ostatnich sukcesów można zaliczyć eliminację chorób na terenie Afryki. W 2019 roku Służby humanitarne świętych w dniach ostatnich i tacy partnerzy, jak UNICEF USA i Kiwanis International, pomogli wyeliminować tężec okołoporodowy i noworodkowy w Czadzie i Demokratycznej Republice Konga. Pod koniec ubiegłego roku dzięki organizacji UNICEF i partnerom, takim jak Służby humanitarne świętych w dniach ostatnich, w Afryce udało się wyeliminować dziki szczep wirusa polio. W odpowiedzi na epidemię odry w Czadzie w 2019 roku w ciągu jednego tygodnia UNICEF i jego partnerzy pomogli zaszczepić 653 535 dzieci w wieku od sześciu miesięcy do dziewięciu lat.

„Cieszę się, że nadeszła nasza kolej na przyjęcie tej szczepionki”, powiedział we wtorek rano Prezydent Oaks. „Mamy wielką nadzieję, że ogólne szczepienia ludności pomogą nam wyprzedzić tę okropną pandemię. Nadzieja wzbiera jak światło na końcu tunelu. Panuje poczucie ulgi i wdzięczności wobec osób, które wynalazły szczepionkę i sprawiły, że stała się ogólnie dostępna w rozsądnym systemie priorytetowym”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.