Artykuły prasowe

Ana Maria Bonny Hernandez została powołana, aby reprezentować Kościół w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Siostra Ana Bonny jest pierwszą członkinią w Europie, która została powołana, aby reprezentować Kościół w komitecie organizacji pozarządowych ds. Statusu Kobiet w Genewie

Siostra Ana Maria Bonny Hernandez została niedawno powołana jako nowa przedstawicielka Kościoła w komitecie organizacji pozarządowych ds. Statusu Kobiet w Genewie. Ana Bonny, z pochodzenia Hiszpanka, jest pierwszą członkinią Kościoła w Europie, która otrzymała to zadanie, i zastąpi w nim Siostrę Carol McConkie, która służyła w tym komitecie przez wiele lat. Siostra Ana Bonny niezwłocznie zacznie wypełniać swoje nowe obowiązki.

Siostra McConkie, ukończywszy pracę nad tym zadaniem, powiedziała, że „służąc jako przedstawicielka Służb Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich i wiceprzewodnicząca komitetu organizacji pozarządowych ds. Statusu Kobiet w Genewie, cieszyła się z cudownego zjednoczenia niezwykłych kobiet, które reprezentują różnorodne organizacje pozarządowe i które opowiadają się za fizycznym, społecznym, emocjonalnym i duchowym dobrostanem oraz rozwojem kobiet i dziewcząt”.

Komitet ds. Statusu Kobiet promuje równość płci i wzmocnienie pozycji oraz obronę praw kobiet i dziewcząt na całym świecie Komitet organizacji pozarządowych ds. Statusu Kobiet w Genewie składa się z przedstawicieli około 40 akredytowanych przez organizacje pozarządowe (NGO), które mają status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Kościół jest jedną z tych organizacji z ramienia Służb Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich.

Ana Bonny urodziła się w Madrycie. Jej rodzice byli pionierami w lokalnej kongregacji Kościoła, do której dołączyli w 1976 roku. Mama Any uczyła ją oraz jej siostrę, Silvię, że zawsze powinna służyć Panu, niezależnie od trudności w życiu. „Zostałyśmy wielce pobłogosławione faktem otrzymania ewangelii w młodym wieku”, powiedziała. Rodzina przeprowadziła się do Genewy latem 1982 roku.

Ana Bonny w 1997 roku wyszła za mąż za Martina Bonny’ego, który pochodzi z Buenos Aires w Argentynie. Mają razem czwórkę dzieci — trzech chłopców i dziewczynkę. Ich syn, Luis, zmarł. Rozmyślając nad tym, co to oznacza dla niej i jej rodziny, Ana mówi: „Było to bardzo szczególne doświadczenie, które pozwoliło nam poczuć głęboką miłość naszego Ojca Niebieskiego, poznać i poczuć, jak odsłania się zasłona oddzielająca tę śmiertelną sferę od nieba, pozostawiając nam niezatarte emocje na całą wieczność”. Ich najstarszy syn, Adam, jest żonaty, a w domu pozostaje jeszcze dwoje dzieci, Beatriz i David.

To szczególne zadanie było całkowitym zaskoczeniem dla rodziny. „Ogarnia mnie wielka wdzięczność za odczuwanie miłości naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i możliwość służenia Mu z całą moją miłością i zaangażowaniem”, głośno rozmyśla. Uważa, że życie przygotowywało ją do zgłębienia tego nowego zadania. „Moja rola żony i matki uczy mnie i zawsze będzie mnie najwięcej uczyć o doskonałej i głębokiej miłości Ojca Niebieskiego dla każdego z Jego dzieci”, podsumowuje.

Ryan Koch, który z ramienia Kościoła działa w ONZ, wyjaśnia znaczenie pracy, którą będzie wykonywała Siostra Ana Bonny. „Jako instytucje globalne, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Kościół korzystają z tego, że mają wiele głosów z całego świata. Siostra Ana Bonny posiada doskonałą kombinację wiary, wiedzy o ewangelii i zaangażowania społecznego, aby łączyć się i tworzyć sieć kontaktów w imieniu Kościoła oraz wznieść na wyższy poziom rolę kobiet i dziewcząt na całym świecie”.

Rozważając odpowiedzialność, jaka teraz na niej spoczywa, Siostra Ana Bonny potwierdza, że poszukiwanie boskiej wartości każdego człowieka na tej ziemi, a zwłaszcza Jego szczególnych córek, jest nadzwyczajną i głęboką przygodą duchową. „Moim życzeniem jest móc wspierać wszystkie kobiety na tym świecie i przyczyniać się z całą moją miłością do dobrostanu każdej z nich”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.