Temat

Wzrost Kościoła

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został formalnie założony w małej chacie z drewnianych bali w północnej części stanu Nowy Jork w 1830 r.

Musiało minąć 117 lat — do 1947 r. — aby liczba członków Kościoła wzrosła z początkowych sześciu osób do miliona. Misjonarze byli znakiem rozpoznawczym Kościoła od jego pierwszych dni, podążając w różnych kierunkach: na ziemie indiańskie, do Kanady i w 1837 r. poza kontynent amerykański, do Anglii. Niedługo później, misjonarze pracowali nie tylko na kontynencie europejskim, ale również daleko w Indiach i na wyspach Pacyfiku.

16 lat później, w 1963 r., Kościół liczył dwa miliony członków, a w kolejnych ośmiu latach liczba ta wzrosła do 3 milionów. Tendencja wzrostu nadal trwa i przybywa nam około miliona nowych członków co 3 kolejne lata lub w krótszym czasie. Wzrost obejmuje zarówno chrzty osób nawróconych, jak i przyrost naturalny związany z narodzinami dzieci.

Obecnie liczba członków Kościoła przekroczyła 14 milionów.

Skutki tego gwałtownego i trwałego wzrostu są widoczne w wielu miejscach świata, gdzie Kościół funkcjonuje. Zgromadzenia nazywane okręgami, które są zorganizowane według podziału geograficznego, są okresowo dzielone, ponieważ stają się zbyt duże do zarządzania lub do jednoczesnego spotykania się w kaplicach lub domach spotkań. Nowe budynki są oddawane do użytku praktycznie każdego dnia roku, aby pomieścić wzrastającą liczbę członków.

Według Narodowej Rady Kościołów, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zajmuje drugie miejsce co do tempa z najszybciej wzrastających kościołów w Stanach Zjednoczonych. Jednak, pomimo rosnących liczb, Kościół przestrzega przed nadmiernym przywiązywaniem wagi do statystyk. Kościół nie dokonuje statystycznych porównań z innymi kościołami i nie twierdzi, że jest najszybciej rozwijającym się wyznaniem chrześcijańskim, pomimo częstych komentarzy mediów na ten temat. Takie porównania rzadko uwzględniają złożoność czynników takich, jak wskaźnik aktywności i śmiertelności, metodologii użytej do rejestracji i liczenia członków oraz warunków określających członkostwo. Wskaźnik wzrostu również różni się na całym świecie. Poza tym na siłę Kościoła wpływa wiele innych czynników, w szczególności zaangażowanie i oddanie jego członków.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.