Temat

Wykształcenie

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podkreśla znaczenie ciągłego zdobywania wiedzy świeckiej i duchowej. Kościelny System Edukacji (KSE) zawiaduje wszystkimi edukacyjnymi programami Kościoła.

Uniwersytety i college’e

 • Uniwersytet Brighama Younga (BYU) w Provo w stanie Utah oferuje ponad 30 tysiącom studentów studia licencjackie i magisterskie.
 • Na BYU-Hawaje w Laie uczęszcza ok. 2400 studentów. Według U.S. News i Sprawozdania Światowego za rok 2006, BYU-Hawaje to najbardziej zróżnicowany pod względem narodowościowym kampus w Stanach Zjednoczonych, na którym studiują przedstawiciele ponad 74 krajów.
 • BYU-Idaho, dawniej Ricks College, stał się czteroletnim uniwersytetem w roku 2000. Mieszcząca się w Rexburgu w stanie Idaho szkoła jest uczelnią dla ponad 11 tysięcy studentów. W 2005 roku dr Kim B. Clark, były dziekan Harvard Business School, został 15. rektorem BYU-Idaho.
 • LDS Business College mieści się w śródmieściu Salt Lake City w Utah. Uczelnia ta oferuje roczne i dwuletnie studia zawodowe. Uczęszcza do niej około 1300 studentów.


Instytuty religii

 • Instytuty religii zapewniają nauczanie religii niezamężnym i nieżonatym członkom Kościoła w wieku od 18 do 30 lat. Studenci, którzy zawarli już związki małżeńskie również mogą uczestniczyć w zajęciach. Lekcje te nie są przeznaczone wyłącznie dla członków Kościoła i mogą w nich uczestniczyć osoby wszystkich wyznań. 
 • Studenci instytutu studiują tematy, takie jak pisma święte, historia Kościoła, doktryna i przygotowanie do zawarcia małżeństwa i wyjazdu na misję.
 • Lekcje prowadzone są zarówno przez pełnoetatowych nauczycieli, jak i ochotników wyznaczonych przez lokalnych przywódców.
 • Oprócz nauki religii instytuty zapewniają miłe towarzystwo i sprzyjającą odprężeniu atmosferę, dzięki której studenci mogą nawiązywać znajomości.

Seminarium

 • Seminarium to czteroletni program kształcenia dla uczniów szkół średnich. Jest otwarty dla wszystkich nastolatków niezależnie od wyznania.
 • Przez cały rok szkolny uczniowie studiują jeden tom pism świętych: Stary Testament, Nowy Testament, Księgę Mormona lub Nauki i Przymierza. Zanim uczniowie ukończą szkołę, przestudiują wszystkie cztery księgi.
 • W społecznościach, gdzie jest duża populacja Świętych w Dniach Ostatnich, uczniowie uczęszczają na seminarium podczas normalnych zajęć szkolnych. W innych częściach świata uczęszczają na seminarium przed rozpoczęciem lekcji lub po nich. W niektórych przypadkach, kiedy problemem jest duża odległość lub mała liczba nastolatków Świętych w Dniach Ostatnich, uczniowie mogą ukończyć czteroletni program nauczania w oparciu o program studiowania w domu.
 • Lekcje są prowadzone zarówno przez pełnoetatowych nauczycieli, jak i ochotników.
 • Na świecie jest około 350 tysięcy uczniów seminarium.


Nieustający Fundusz Edukacyjny
W marcu 2001 roku ówczesny Prezydent Kościoła Gordon B. Hinckley ogłosił utworzenie Nieustającego Funduszu Edukacyjnego, by umożliwić członkom zdobywanie wykształcenia oraz uczestnictwo w szkoleniach pozwalających im znaleźć zatrudnienie w ich ojczystych krajach. O skorzystanie z funduszu mogą się ubiegać młodzi mężczyźni i kobiety z określonych regionów świata poza Stanami Zjednoczonymi. Fundusz udziela niskooprocentowanych pożyczek na opłacenie czesnego i zakup podręczników. Po ukończeniu szkoły student ma osiem lat na spłatę kredytu. Członkowie Kościoła ofiarowują pieniądze, aby go utrzymać.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.