Temat

Wolność wyznania

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzy w zasadność obrony i zachowywania wolności wyznania na całym świecie. Ważne przemówienia wygłaszane przez przywódców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich określają stanowisko Kościoła na temat wolności wyznania:

„Prawda i tolerancja
Starszy Dallin H. Oaks
BYU Marriott Center
11 września 2011 r.
Pełen tekst przemówienia
Artykuł prasowy

Ochrona wolności wyznania
Starszy Dallin H. Oaks
Chapman University School of Law
4 lutego 2011 r.
Pełen tekst przemówienia
Artykuł prasowy

„Fundamentalne podstawy naszej konstytucji”
Starszy Dallin H. Oaks
Tabernakulum w Salt Lake City
17 września 2010 r.
Pełen tekst przemówienia
Artykuł prasowy

„Wszyscy jesteśmy wezwani”
Starszy Russell M. Nelson
Do Młodych Dorosłych z palików Boston i Hingham
10 czerwca 2010 r.
Fragmenty przemówienia

„Zagrożenia wynikające z zaniku wpływu religii na forum publicznym”
Starszy Lance B. Wickman

J. Reuben Clark Law Society
11 lutego 2010 r.
Pełen tekst przemówienia

„Wolność wyznania”
Starszy Dallin H. Oaks
Uniwersytet Brighama Younga-Idaho
13 października 2009 r.
Pełen tekst przemówienia
Artykuł prasowy

Jego Eminencja Francis Cardinal George z kościoła katolickiego również poruszył temat wolności wyznania w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Brighama Younga:

Katolicy i Święci w Dniach Ostatnich: Partnerzy w obronie wolności religijnej
Kardynał Francis George
Uniwersytet Brighama Younga
23 lutego 2010 r.
Pełen tekst przemówienia (plik pdf)
Artykuł prasowy

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.