Temat

Tabernakulum

Terminem tym określa się każdy z większych budynków używanych do zgromadzeń, ale najczęściej dotyczy Tabernakulum Salt Lake, które znajduje się na Placu świątynnym w Salt Lake City i jest siedzibą Mormońskiego Chóru Tabernakulum.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.