Temat

Siedemdziesiąty

Jeden z urzędów, do którego ustanawia się w Kapłaństwie Melchizedeka — wyższy porządek kapłaństwa. Siedemdziesiąci mają wszystkie moce starszych oraz specjalne powołanie i są ustanowieni do nauczania ewangelii i służby na świecie jako „szczególni świadkowie” Chrystusa. Siedemdziesiąci, których urząd jest wspomniany w Nowym Testamencie, są również znani jako „podróżujący służebni”.

Zobacz również: Prezydium Siedemdziesiątych

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.