Temat

Służby Pomocy Rodzinie

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich —Służby Pomocy Rodzinie (wcześniej: Służby Pomocy Rodzinie ŚwDO) to prywatna organizacja o charakterze non profit, założona przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w celu wzmacniania rodzin i poszczególnych osób. Świadczą one następujące usługi:

  • Doradztwo osobom indywidualnym, małżeństwom i rodzinom.
  • Usługi dla rodziców niebędących w związku małżeńskim, obejmujące doradztwo, pomoc medyczną i kształcenie oraz adopcję, jeżeli zachodzi taka konieczność.
  • Program walki z uzależnieniami. Ten 12-stopniowy program obejmuje pomoc w walce z substancjami uzależniającymi (np. alkohol, tytoń, narkotyki, kawa i herbata), hazardem, pornografią, niewłaściwymi zachowaniami seksualnymi, uzależnieniem od innych osób oraz zaburzeniami związanymi z odżywianiem.
  • Konsultacje z przywódcami kościelnymi. Służby Pomocy Rodzinie mogą pomagać przywódcom kościelnym, gdy ci pracują z członkami swojej kongregacji, którzy zmagają się ze społecznymi i emocjonalnymi wyzwaniami.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.