Temat

Przewodnicząca Rada Biskupia

Przewodnicząca Rada Biskupia składa się z trzech mężczyzn: Przewodniczącego Biskupa i jego dwóch doradców, którzy wspólnie tworzą jedną z przewodniczących rad Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Osoby te z Władz Naczelnych, z których każdy posiada urząd biskupa, służą na swoich stanowiskach pod bezpośrednim nadzorem Rady Prezydenta Kościoła. Od czasu utworzenia Przewodnicząca Rada Biskupia była odpowiedzialna za wiele doczesnych spraw Kościoła. Obejmowały one zaangażowanie w zbieranie, dystrybucję i księgowanie otrzymanych od członków dziesięcin, ofiar i składek; zarządzanie programami pomocy osobom biednym i potrzebującym; projektowanie, budowę i utrzymanie miejsc kultu oraz audytowanie i przekazywanie rejestrów członkowskich. Mężczyźni wybrani na przewodniczących biskupów wyróżniają się umiejętnościami związanymi z biznesem i zarządzaniem, jak również oddaniem religijnym.

Biskup Gérald Caussé jest obecnie Przewodniczącym Biskupem Kościoła, a jego doradcami są Biskup Dean M. Davies i Biskup W. Christopher Waddell.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.