Temat

Prezydium Młodych Mężczyzn

Generalne prezydium Młodych Mężczyzn służy pod kierownictwem Pierwszego Prezydium i nadzoruje zajęcia młodych mormońskich mężczyzn w wieku od 12 do 18 lat. Obecnie generalne prezydium tworzy prezydent Stephen W. Owen, pierwszy doradca Douglas D Holmes i drugi doradca M. Joseph Brough. Służą oni od kwietnia 2015 r.

Organizacja Młodych Mężczyzn wspomaga postępy i rozwój każdego młodego mężczyzny poprzez wskazówki, działania i połączone zajęcia Kapłaństwa Aarona i Młodych Kobiet. Organizacja Młodych Mężczyzn wzmacnia pracę Kapłaństwa Aarona w okręgu oraz wspiera rodziców i rodziny. Przywódcy Organizacji Młodych Mężczyzn pomagają młodym mężczyznom wypełniać cele Kapłaństwa Aarona.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.