Temat

Prezydium Młodych Kobiet

Organizacja Młodych Kobiet pomaga rodzicom i przywódcom kapłańskim w przygotowaniu każdej młodej kobiety, aby była godna zawarcia i dotrzymania świętych przymierzy oraz otrzymania obrzędów świątynnych. Organizacja wspomaga postępy i rozwój każdej młodej kobiety poprzez niedzielne lekcje, zajęcia w ciągu tygodnia (Wspólne Zajęcia i obozy) i program Rozwoju Osobistego.

Generalne prezydium Młodych Kobiet składa się z prezydenta i jej dwóch doradczyń. Podróżują one często po całym świecie, aby spotykać się z lokalnymi przywódcami i członkami Kościoła i pomagają wzmacniać młode kobiety Kościoła.

Siostra Bonnie H. Cordon służy obecnie jako generalna prezydent Organizacji Młodych Kobiet. Jej doradczyniami są Siostry Michelle D. Crag i Becky Craven. Służą od kwietnia 2018 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.