Temat

Prezydium Kworum Siedemdziesiątych

Prezydium Siedemdziesiątych składa się z siedmiu członków z Pierwszego lub Drugiego Kworum Siedemdziesiątych, którzy są powołani przez Radę Prezydenta Kościoła i posiadają upoważnienie, aby przewodzić Kworum Siedemdziesiątych.

Większość prezydiów w Kościele składa się z trzech osób: prezydenta i dwóch doradców. Jednakże odnosząc się do pism świętych, wszyscy są prezydentami w Prezydium Siedemdziesiątych — żaden z nich nie jest doradcą: „A jest to według wizji ukazującej porządek Siedemdziesięciu, że powinni oni mieć siedmiu prezydentów, aby im przewodniczyli, wybranych z grona siedemdziesięciu; A siódmy prezydent z tych prezydentów ma przewodniczyć sześciu” (NiP 107:93–94).

Następujące osoby tworzą obecnie Prezydium Siedemdziesiątych:  Starszy L. Whitney Clayton, Starszy Craig C. Christensen, Starszy Lynn G. Robbins, Starszy Juan A. Uceda, Starszy Patrick Kearon, Starszy Carl B. Cook, i Starszy Robert C. Gay

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.