Temat

Pomoc związana z tsunami

  • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich udzielił natychmiastowej pomocy w grudniu 2004 roku obszarom, w które uderzyło tsunami w Indonezji, Tajlandii i Sri Lance. Wspólnie z Islamską Światową Organizacją Pomocy Kościół wysłał ze Stanów Zjednoczonych do zniszczonych obszarów żywność i inne niezbędne materiały.
  • Kościół nadal pomaga w tych obszarach, prowadząc długoterminowe projekty niesienia pomocy. Domy, szkoły, budynki służby zdrowia i meczety zostały odbudowane przy współudziale samorządów lokalnych i firm.
  • W niektórych obszarach przywódcy Kościelni, misjonarze i członkowie Kościoła pomagali ludności odzyskać źródła utrzymania. Rybacy, rolnicy i tkacze otrzymali niezbędne narzędzia, które zapewniają utrzymanie im samym, ich rodzinom i lokalnej społeczności.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.