Temat

Pomoc po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii

Poniższe artykuły prasowe, wpisy na blogach i filmy dotyczą reakcji Kościoła na trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii.

Wideo:

(15.09.2011) Kościół przekazuje rybakom z Sendai w Japonii maszyny do produkcji lodu

(15.03.2011) Transmisja wideo z konferencji prasowej Starszego Jeffreya R. Hollanda i Davida F. Evansa (plik .mov )

(15.03.2011) Pełna konferencja prasowa (YouTube) Starszego Jeffreya R. Hollanda i Davida F. Evansa

(15.03.2011) Film (YouTube) z uwagami Starszego Hollanda

 

Audio:

Japońskie tsunami - reakcja pełna miłości(program radiowy Mormon Channel )

 

Artykuły prasowe:

(15.09.2011) Odbudowa Japonii: Materiały przekazane rybakom w Sendai; misjonarze odnawiają Świątynię Shinto

(27.04.2011) Część misjonarzy wraca do ewakuowanych wcześniej obszarów Japonii

(25.03.2011) Kościelna pomoc humanitarna, Japońscy członkowie Kościoła pomagają ocalałym z katastrofy

(17.03.2011)  Wszyscy misjonarze przeniesieni do bezpiecznych obszarów Japonii – Kościół kontynuuje pomoc

(15.03.2011) Kościół okazuje troskę ludziom w Japonii, przeniesienie misjonarzy poza dotknięte obszary

(14.03.2011) Raport Kościoła dotyczący reakcji na trzęsienie ziemi i tsunami w Japonii

(12.03/2011) Wszyscy misjonarze Kościoła w Japonii są policzeni i bezpieczni

 

Wpisy na blogu:

(17.06.2011) Wzmożenie wysiłków Kościoła po trzęsieniu ziemi i tsunami w Sendai i Watari w Japonii

(18.03.2011) MSNBC o działaniach Kościoła w celu odnalezienia misjonarzy, niesienie pomocy w Japonii

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.