Temat

Pociąg do osób tej samej płci

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przyznaje, że kwestia pociągu do osób tej samej płci jest delikatnym tematem, do którego należy podejść z życzliwością, współczuciem i zrozumieniem. Przekaz strony internetowej: mormonandgay.lds.org podkreśla, że Bóg — mówiąc słowami mormońskich pism świętych — „kocha swoje dzieci” (1 Nefi 11:17). Celem tej strony jest pomóc wszystkim lepiej zrozumieć pociąg do osób tej samej płci z perspektywy ewangelii.

Kościół nie zajmuje stanowiska w kwestii pociągu do osób tej samej płci. W 2006 roku Starszy Dallin H. Oaks powiedział: Kościół nie mówi, co jest przyczyną jakiegokolwiek typu skłonności czy inklinacji, łącznie z tymi, które wiążą się z pociągiem do osób tej samej płci”.

Uczucia pociągu do osób tej samej płci nie są grzechem. Starszy M. Russell Ballard powiedział: „Ujmijmy to jasno: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest zdania, że ‘pociąg do osób tej samej płci stanowi część złożonej rzeczywistości wielu ludzi. Ów pociąg sam w sobie nie jest grzechem, ale uleganie mu w czynach — jest. Choć ludzie nie wybierają sobie takich skłonności, mogą zdecydować, co z nimi zrobią. Kościół z miłością i zrozumieniem otwiera się na wszystkie dzieci Boga, również [te, które odczuwają pociąg do osób tej samej płci]’”.

Choć uczucie pociągu do osób tej samej płci nie jest grzechem, może być wyzwaniem. Być może nie wybiera się tego rodzaju uczuć, ale można wybrać przestrzeganie przykazań Boga. Rodzic dziecka, które odczuwa pociąg do osób tej samej płci lub uważa się za osobę homoseksualną, powinien kochać i przyjąć to dziecko. Jako społeczność członków Kościoła, święci w dniach ostatnich powinni tworzyć serdeczną wspólnotę.

Osoby, które odczuwają pociąg do osób tej samej płci, mogą w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. Zgodnie z zasadami Kościoła: „Jeśli członkowie odczuwają pociąg do osób tej samej płci, ale nie posuwają się do homoseksualnych zachowań, przywódcy powinni ich wspierać i wzmacniać w postanowieniu, by żyć zgodnie z prawem czystości moralnej i kontrolować niewłaściwe myśli. Tacy członkowie mogą otrzymywać powołania kościelne. Jeśli są godni i uprawnieni pod każdym innym względem, mogą także posiadać rekomendację świątynną i otrzymać obrzędy świątynne”.

Tytuł kościelnej strony „Mormon i gej” wskazuje na to, że nikt nie musi wybierać pomiędzy tymi dwoma określeniami — można być gejem i żyć w zgodzie z naukami Chrystusa.

Odwiedź stronę internetową: mormonandgay.lds.org i dowiedz się więcej.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.