Temat

Perła Wielkiej Wartości

Tom pism świętych, który obejmuje zapisy Abrahama, Mojżesza i Mateusza, przetłumaczone przez Józefa Smitha, oraz wyjątki z zapisów Józefa Smitha.

Zobacz cały tekst Perły Wielkiej Wartości

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.