Temat

Miejsca historyczne

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich kładzie duży nacisk na zachowanie swojej historii i dzielenie się nią. Kościół utrzymuje kilkadziesiąt historycznych miejsc, z których ludzie wszystkich wyznań mogą wynieść ważne lekcje na temat historii, wiary i poświęcenia.

„Nasze historyczne miejsca pomagają nam opowiedzieć wyjątkową historię Świętych w Dniach Ostatnich” — powiedział Starszy Marlin K. Jensen, kościelny historyk i kronikarz. — Każde miejsce pełne jest historycznych szczegółów oraz interesujących wystaw, które pomagają lepiej zrozumieć, kim jesteśmy i co jest dla nas ważne”.

Wszystkie miejsca historyczne Kościoła są otwarte dla zwiedzających, a wstęp do nich jest bezpłatny. Niektóre miejsca są rozległe i obejmują wiele lokalizacji, jak na przykład Nauvoo w stanie Illinois lub Palmyra w stanie Nowy Jork. Inne zaś są małe i obejmują zaledwie pomnik lub mały budynek, na przykład Kaplica Gadfield Elm w Anglii lub miejsce upamiętniające Batalion Mormoński w San Diego w stanie Kalifornia. Wiele miejsc oferuje zajęcia z zabawami dla rodzin.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.