Temat

Masakra w Mountain Meadows

Dnia 11 września 1857 roku około 50–60 członków lokalnej milicji z terenów południowego Utah, przy udziale sprzymierzonych Indian amerykańskich, zamordowało około 120 emigrantów, którzy podróżowali wozami do Kalifornii. To tragiczne wydarzenie, w którym oszczędzono zaledwie 17 dzieci w wieku poniżej sześciu lat, miało miejsce w dolinie zwanej Mountain Meadows, około 56 kilometrów na południowy zachód od Cedar City.

Ponieważ jego sprawcami byli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Kościół dołożył wszelkich starań, aby uleczyć rany spowodowane przez masakrę. W 1999 r. ówczesny Prezydent Gordon B. Hinckley dołączył do potomków ofiar w celu poświęcenia pomnika w tym miejscu. Od tego czasu Kościół współpracuje w grupami potomków, dbając o pomnik i okolicę oraz zobowiązał się do upiększania i dbania o to miejsce w przyszłości.

W celu wyjaśnienia szczegółów tego zdarzenia przywódcy Świętych w Dniach Ostatnich udostępnili kościelne archiwa autorom wydanej w 2007 roku książki Massacre at Mountain Meadows. 11 września 2007 r. przemawiając podczas 150 rocznicy masakry Prezydent Henry B. Eyring powiedział:

Pomimo, że autorzy są pracownikami Kościoła, zachowali pełną kontrolę redakcyjną i wyciągnęli własne wnioski z wyczerpującego materiału, który zgromadzili. Otrzymali pełen dostęp do wszystkich znaczących materiałów posiadanych przez Kościół. Dwa główne wnioski do których doszli to: (1) wiadomość dotycząca woli i intencji Brighama Younga, aby nie interweniować w sprawie imigrantów, została dostarczona zbyt późno, i (2) odpowiedzialność za masakrę spoczywa na lokalnych przywódcach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z regionu Mountain Meadows, którzy zajmowali cywilne i militarne stanowiska oraz na członkach Kościoła, którzy działali pod ich kierunkiem.

Chociaż żadne wydarzenie historyczne nie może być w pełni poznane, praca tych trzech autorów pozwoliła nam dowiedzieć się więcej, niż kiedykolwiek wiedzieliśmy na temat tego strasznego wydarzenia. Prawda, którą poznaliśmy, zasmuca nas głęboko. Ewangelia Jezusa Chrystusa, której jesteśmy orędownikami, brzydzi się zabijaniem z zimną krwią mężczyzn, kobiet i dzieci. Opowiada się za pokojem i przebaczeniem. To, czego dawno temu dokonali tutaj członkowie naszego Kościoła, jest strasznym i niewybaczalnym odejściem od nauk i postępowania chrześcijańskiego. Nie możemy odwrócić tego, co się stało, ale możemy pamiętać i oddawać cześć osobom, które zostały tutaj zabite.

Wyrażamy głęboki żal z powodu masakry przeprowadzonej w tej dolinie 150 lat temu i za niezawinione i niewypowiedziane cierpienie, którego doświadczyły ofiary i ich krewni do chwili obecnej.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.