Temat

Małżeństwo w świątyni

Członkowie Kościoła wierzą, że małżeństwa zawarte w świątyni są „zapieczętowane”, czyli pobłogosławione, aby trwały wiecznie. Idea rodziny, która może trwać po śmierci jako żyjąca, kochająca jednostka, z partnerstwem małżeńskim i zachowanymi relacjami rodzic–dziecko, jest podstawowym wierzeniem członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Jeśli para zawiera związek małżeński i jest zapieczętowana w świątyni, wszystkie dzieci urodzone w tym związku są automatycznie do nich zapieczętowane. Jeżeli dzieci urodzą się, zanim para zostanie zapieczętowana, dzieci te mogą później uczestniczyć w zapieczętowaniu do rodziców, które odbywa się w świątyni. Dzieci, które są adoptowane, również mają możliwość zapieczętowania do rodziców adopcyjnych.

Idea wiecznych rodzin pochodzi z pism świętych i współczesnych objawień. Na przykład fragment w Nowym Testamencie z Ewangelii Mateusza 16:19 zawiera słowa, które Jezus Chrystus wypowiedział do Apostoła Piotra: „I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie”. Kościół utożsamia słowo „zwiążesz” ze słowem „zapieczętujesz”.

Według badań cytowanych w artykule z 2000 roku zamieszczonym w Los Angeles Times: „w czasach kiedy powszechne są rozwody, mormońskie małżeństwa świątynne są zawierane, aby trwać”, ze wskaźnikiem rozwodów na niewysokim poziomie 6%. Inna analiza opublikowana w 1993 r. w Demography Magazinestwierdza, że pośród członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którzy zawierają małżeństwo w świątyni Kościoła, istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo rozwodu w porównaniu z ogółem Amerykanów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.