Temat

Młodzież w Kościele

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiada rozbudowany program dla młodzieży, który jest realizowany poprzez organizacje Młodych Mężczyzn i Młodych Kobiet. Młodzież w wieku od 12 do 17 lat spotyka się na zajęciach w niedzielę, aby zdobywać wiedzę religijną i kilka razy w miesiącu na wydarzeniach towarzyskich, takich jak projekty służby, rozgrywki sportowe, obozy i tańce. Młodzi mężczyźni i Młode Kobiety otrzymują również przywódcze stanowiska w ramach swoich organizacji, w których uczą się umiejętności przywódczych takich jak stawianie celów, planowanie zajęć grupowych i rozwiązywanie problemów.

Młodzi Mężczyźni

W wieku 12 lat godni chłopcy zostają ustanowieni na diakonów w Kapłaństwie Aarona. W wieku 14 lat otrzymują urząd nauczyciela, a po ukończeniu 16 roku życia zostają ustanowieni na urząd kapłana. Jednym z głównych obowiązków przywódców w programie Młodych Mężczyzn jest przygotowanie chłopców do udźwignięcia obowiązków kapłańskich i budowania świadectwa o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

Obowiązki młodych mężczyzn posiadających kapłaństwo obejmują przygotowywanie sakramentu (komunii) i udzielanie go członkom Kościoła podczas niedzielnych nabożeństw, odwiedzanie i nauczanie członków w ich domach oraz zbieranie ofiar dla ubogich.

Organizacja Młodych Mężczyzn również przygotowuje chłopców do późniejszych obowiązków w ich rodzinach, życiu osobistym i społeczności, poprzez osiągnięcia w programie „Obowiązek wobec Boga”. Dodatkowo Kościół wspiera i sponsoruje Skauting dla młodych mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Młode Kobiety

Celem programu Młodych Kobiet jest pomoc nastoletnim dziewczętom budować ich świadectwo o Jezusie Chrystusie i zdobywać umiejętności przygotowujące je do roli kobiet w Kościele, mających wkład w swoje społeczności.

Przywódcy młodych kobiet planują cotygodniowe niedzielne lekcje, które uczą zasad ewangelii i w jaki sposób zastosować je w codziennym życiu.

Młode kobiety biorą udział w programie osiągnięć, zwanym „Rozwój osobisty”, poprzez ustanawianie celów w ośmiu obszarach wartości: wiara, boska natura, wartość indywidualna, wiedza, umiejętność wyboru i odpowiedzialność, dobre uczynki, uczciwość i cnota. Dziewczęta zdobywają również cenne umiejętności i nagrody w programie obozów Młodych Kobiet.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.