Temat

Konferencja

Spotkanie odbywające się regularnie w celu prowadzenia spraw Kościoła, poinformowania o wyznaczeniach urzędników oraz poinstruowania i zachęcania członków Kościoła. Konferencje mogą odbywać się na szczeblu okręgów, palików i regionów, a także mogą mieć zasięg ogólnoświatowy. Kościół każdego roku przeprowadza dwie konferencje generalne: w kwietniu i w październiku. Mają one na celu przyniesienie korzyści wszystkim członkom i są prowadzone przez Radę Prezydenta Kościoła.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.