Temat

Kara śmierci

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich traktuje pytanie dotyczące tego, czy i w jakich okolicznościach państwo powinno wymierzać karę śmierci, jako kwestię, którą powinny rozstrzygnąć wyłącznie określone procedury prawa cywilnego. Nie opowiadamy się za karą śmierci ani się jej nie sprzeciwiamy.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.