Temat

Kapłaństwo

Moc i upoważnienie od Boga nadane człowiekowi na ziemi. Godni mężczyźni Święci w Dniach Ostatnich zostają ustanowieni do kapłaństwa przez nałożenie rąk, po tym obrzędzie mówi się, że „posiadają” kapłaństwo. Kapłaństwo dzieli się na dwa poziomy czy też porządki Kapłaństwo Aarona i Kapłaństwo Melchizedeka. Zobacz także: Upoważnienie

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.