Temat

Instytuty religii

http://institute.lds.org

Edukacja jest silnie podkreślana przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Oprócz zajęć seminarium dla uczniów szkół średnich Kościół sponsoruje również zajęcia religijne zwane „instytutem” dla młodych osób stanu wolnego w wieku od 18 do 30 lat i dla studentów szkół wyższych będących w związkach małżeńskich. 

  • Zarówno pełnoetatowi nauczyciele, jaki i wolontariusze nauczają studentów w kościelnych budynkach instytutu, w lokalnych kaplicach i prywatnych domach. Cotygodniowe zajęcia odbywają się wieczorami w dni robocze.
  • Zajęcia obejmują nauczanie religijne z zakresu Starego i Nowego Testamentu, Księgi Mormona, Historii Kościoła, życia przedmałżeńskiego i małżeństwa oraz prowadzenia poszukiwań genealogicznych.
  • Instytut również umożliwia studentom wzrost poprzez służbę humanitarną, interakcje społeczne i szkolenia przywódcze. Ma on wspierać duchowość, gdy studenci spotykają się z naciskami, próbami i wyzwaniami codziennego życia.
  • Liczba uczestników instytutu wzrasta zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi. W 2005 r. ponad 200.000 studentów było zapisanych na zajęcia instytutu w innych krajach, a 167.000 w Stanach Zjednoczonych.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.