Temat

Dokumenty Józefa Smitha

Józef Smith (1805–1844) był prorokiem i założycielem oraz pierwszym prezydentem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Projekt Dokumenty Józefa Smitha ma na celu zgromadzenie wszystkich dostępnych dokumentów utworzonych przez Józefa Smitha lub przez inne osoby, które były wyznaczone na pisarzy. Ten obszerny zbiór jest ważnym źródłem wiedzy dla naukowców i studentów o życiu i dziele Józefa Smitha o wczesnym mormonizmie i XIX-wiecznej amerykańskiej religii.

Kościelny historyk i kronikarz Starszy Marlin K. Jensen powiedział: „Wierzymy, że projekt Dokumenty Józefa Smitha będzie najważniejszym projektem tego pokolenia dotyczącym historii Kościoła.

Ta ważna kolekcja obejmie 20 tomów zorganizowanych w sześć serii: Dzienniki, Objawienia i tłumaczenia, Historia, Dokumenty, Zapisy administracyjne i Zapisy prawne i biznesowe. Wszystkie z ponad 2 000 dokumentów zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu, a większość z nich zostanie wydana drukiem.

To przedsięwzięcie badawcze zdobyło poparcie Komisji Narodowych Wydawnictw Historycznych i Zapisów Archiwów Państwowych i potwierdza ono to, że na wszystkich etapach pracy postępowano z zachowaniem najwyższych standardów naukowych.

W projekcie tym biorą udział naukowcy, archiwiści i redaktorzy zatrudnieni przez Bibliotekę Historii Kościoła. Wydawcą drukowanej wersji projektu i publikacji internetowych jest The Church Historian’s Press — sekcja wydawnicza Departamentu Historii Kościoła w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.