Temat

Deseret Industries

Deseret Industries jest firmą non-profit, której właścicielem i zarządcą jest Kościół. Została utworzona w celu zapewnienia zatrudnienia i pomocy w ekonomicznym podźwignięciu osób, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zobacz również Druga szansa na przyszłość dzięki Deseret Industries

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.