Temat

Biblioteka Historii Kościoła

Biblioteka Historii Kościoła ma za zadanie zachować historię Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i dzielić się nią. Od chwili otwarcia budynku w czerwcu 2009 r. bibliotekę odwiedziły tysiące osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy o historii wyznania i jego członkach.

Budynek o powierzchni ponad 21 000 metrów kwadratowych obejmuje pięć pięter i zawiera ogólnodostępną bibliotekę, czytelnię i miejsce do przechowywania następujących zbiorów historycznych:

  • 270 000 książek, broszur, czasopism, podręczników itp.
  • 240 000 oryginalnych, nieopublikowanych zapisów (dzienniki, pamiętniki, korespondencja, protokoły ze spotkań, itp.)
  • 3,5 miliona błogosławieństw patriarchalnych członków Kościoła
  • 13 000 zbiorów fotografii
  •  23 000 nagrań audio i wideo

Niektóre z tych pozycji są dostępne w ogólnodostępnej części biblioteki, a inne są przechowywane w magazynach archiwalnych i dostarczane użytkownikom do czytelni. Użytkownicy często korzystają z tych materiałów, zbierając materiały do książek czy publikacji naukowych. Inne osoby korzystają ze zbiorów Biblioteki Historii Kościoła, aby dowiedzieć się więcej o swoich mormońskich przodkach i o historii Zachodu.

W tym bardzo nowoczesnym budynku znajdują się dwa rodzaje magazynów, które są przeznaczone do ochrony eksponatów historycznych. W dziesięciu głównych pomieszczeniach magazynowych panuje temperatura 12,8 stopni Celsjusza i wilgotność względna na poziomie 35%. Są też dwa specjalne pomieszczenia, w których panuje temperatura -20 stopni Celsjusza, które służą do przechowywania kolorowych taśm filmowych, fotografii i zapisów mających szczególne znaczenie dla Kościoła.

Poza magazynami i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w nowym budynku znajdują się pracownie służące do konserwacji, rozbudowania kolekcji i prowadzenia badań naukowych. Każdego roku działaniami konserwatorskimiKościoła objętych jest od 300 do 500 książek i dokumentów oraz od 3 000 do 4 000 nagrań audiowizualnych. Rocznie dział rozbudowania kolekcji nabywa i kataloguje od 500 do 700 kolekcji, obejmujących 6 000 publikacji. Ten nowy budynek posiada również pomieszczenia biurowe dla pracowników i wolontariuszy, którzy są odpowiedzialni za miejsca historyczne, treści internetowe i publikacje typu Joseph Smith Papers [Dokumenty Józefa Smitha].

Biblioteka Historii Kościoła otrzymała srebrny certyfikat wystawiony przez Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Aby otrzymać to „zielone” odznaczenie, budynek musi zużywać niewiele ciepła i elektryczności, mieć wiele przeszkleń, gdyż miejsca pracy muszą się znajdować blisko okien, być ulokowany w pobliżu transportu publicznego, używać produktów, które są wytwarzane lokalnie i podlegają recyklingowi lub wydzielają mniej gazów, mogących mieć wpływ na ludzkie zdrowie.


 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.