Temat

Badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi

Rada Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie zajmuje stanowiska w sprawie wykorzystywania embrionalnych komórek macierzystych do celów badawczych. Brak takiego stanowiska nie powinien być interpretowany jako poparcie lub sprzeciw wobec jakiegokolwiek oświadczenia wygłoszonego przez członków Kościoła, bez względu na to, czy opowiadają się oni za badaniami nad komórkami macierzystymi, czy też przeciw nim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.