Temat

Apostoł

Najwyższy urząd kapłański w Kościele. Apostołowie służą dożywotnio i są dla świata „specjalnymi świadkami” Jezusa Chrystusa. Tworzą najważniejszy organ zarządzający w Kościele. Trzech apostołów tworzy Radę Prezydenta Kościoła. Pozostałych dwunastu tworzy Kworum Dwunastu Apostołów.

Zobacz również: Kworum Dwunastu Apostołów

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.