Temat

Aborcja

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wierzy w świętość ludzkiego życia. Tym samym Kościół sprzeciwia się aborcji dokonywanej na życzenie, dla osobistej wygody czy z powodu presji społecznej i radzi swym członkom, aby nie poddawali się temu zabiegowi, nie wykonywali go na innych oraz nie zachęcali do wykonania takich zabiegów, nie płacili za nie ani ich nie aranżowali.

Kościół dopuszcza ewentualne wyjątki wśród swoich członków, kiedy:

  • ciąża jest wynikiem gwałtu bądź kazirodztwa lub
  • kiedy lekarz specjalista stwierdzi, że życie lub zdrowie matki znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie, lub
  • kiedy lekarz specjalista stwierdzi, że płód ma poważne wady, które nie pozwolą dziecku przeżyć po urodzeniu.

Kościół naucza swych członków, że nawet te rzadkie wyjątki nie usprawiedliwiają aborcji automatycznie. Aborcja jest niezwykle poważną kwestią i powinna być brana pod uwagę jedynie po konsultacjach z miejscowymi przywódcami kościelnymi oraz po otrzymaniu w osobistej modlitwie zapewnienia, że decyzja ta jest właściwa.

Kościół nie przychyla się ani się nie sprzeciwia propozycjom legislacyjnym czy publicznym demonstracjom w sprawie aborcji.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.