Artykuły prasowe

99+1: 99+1: Prezydent Nelson zaprasza wszystkich do przekazania daru miłości z okazji jego 100. urodzin

Prezydent Nelson prosi o „rozprzestrzenianie miłości Jezusa Chrystusa” poprzez pomoc jednej potrzebującej osobie

Zbliżają się 100. urodziny Prezydenta Russella M. Nelsona (9 września 2024) i z tej okazji zwrócił on uwagę na fragment z pism świętych, w którym Jezus Chrystus przytacza liczbę 100, nauczając o służbie i miłości.

W przypowieści o zgubionej owcy (Ew. Mateusza 18 i Ew. Łukasza 15) Jezus uczy, że powinniśmy zwracać się ku bliźnim w potrzebie, tak jak troskliwy pasterz zwraca się ku swoim owcom — nawet ku jednej zagubionej spośród stu. Korzystając z tego przykładu, Prezydent Nelson zasugerował, aby uczcić jego 100. urodziny poprzez pomoc „jednej” osobie, która jest w potrzebie.

991_02.pngDownload Photo

W wiadomości zamieszczonej w mediach społecznościowych 100 dni przed swymi urodzinami 9 września, Prezydent Nelson stwierdził:

„Duchowym darem, który rozjaśni moje życie, będzie dotarcie przez każdego z nas do ‘tej jednej’ osoby w naszym życiu, która może czuć się zgubiona lub samotna. W nadchodzących miesiącach zapraszam was, abyście rozważyli w duchu modlitwy: kogo znacie, kto może być przygaszony? Z kim powinniście się pogodzić lub kogo prosić o wybaczenie? Czy czyjeś imię przyszło wam ostatnio do głowy, choć nie do końca wiedzieliście, dlaczego? Gdy zadacie te pytania Panu, On zainspiruje was, jak możecie dotrzeć do kogoś potrzebującego i podnieść go na duchu”.

Prezydent Nelson mówił dalej, że biorąc przykład ze Zbawiciela możemy „rozprzestrzeniać miłość Jezusa Chrystusa na całym świecie”.

Zobacz wpis proroka na Facebooku.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.