Artykuły prasowe

53 doradców dorastającego pokolenia zbiera się na naradę

Młodzi dorośli z całej Europy spotykają się w Szwajcarii na weekend, aby się wspólnie naradzać.

Kilkadziesięcioro młodych dorosłych z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Europy zebrało się na konferencji w Zolikofen w Szwajcarii pod koniec sierpnia 2021 r. Odwiedzili ich Przywódcy Kościoła, w tym: Starszy Erich W. Kopischke z Prezydium Obszaru Europy, a także Siedemdziesiąci Obszaru wraz z doradczyniami Obszaru dla organizacji. Brali także udział w spotkaniu twarzą w twarz online ze Starszym Davidem A. Bednarem z Kworum Dwunastu Apostołów.

Rising Gen Switzerland01
Rising Gen Switzerland01
Niedawno powołani Doradcy dorastającego pokolenia spotkali się w sierpniu wZollikofen wSzwajcarii2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Grupa składała się z nowo powołanych Doradców dorastającego pokolenia, którzy wspierają dorastające pokolenie i lokalnych przywódców Kościoła w Europie. Głównym miejscem spotkania były okolice świątyni w Szwajcarii, gdzie w sobotę grupa młodych dorosłych razem oddawała cześć Bogu. W programie znalazł się także projekt służby dla lokalnych domów opieki i inne zajęcia towarzyskie. Na wielu sesjach doradczych ponad 60 osób dyskutowało, jak lepiej żyć w zgodzie z podstawowymi zasadami Kościoła i stosować je:

Życie według ewangelii Jezusa Chrystusa

Troszczenie się o ludzi w potrzebie

Zapraszanie wszystkich do przyjęcia ewangelii

Łączenie rodzin na wieczność

„To naprawdę jest historyczne wydarzenie w Obszarze Europy”, powiedział Starszy Kopischke. Kontynuował: „Zebranie ludzi z całej Europy, aby naradzać się, służyć i podnosić na duchu siebie nawzajem i swoje społeczności stanowi sedno Ewangelii Jezusa Chrystusa ”.

W trakcie spotkania twarzą w twarz online Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów połączył się na żywo z Salt Lake City, aby poprowadzić szkolenie i odpowiedzieć na pytania uczestników.

Rising Gen Switzerland02
Rising Gen Switzerland02
Doradcy dorastającego pokolenia na spotkaniu online ze Starszym DavidemA. Bednarem2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Mieszanka wskazówek danych przez Apostoła i Przywódców Obszaru oraz wspólnych narad z moimi rówieśnikami sprawiła, że czuję się blisko moich Niebiańskich Rodziców i pracy, jaką chcą, abym wykonała”, mówi Leanda Akuoko z Wielkiej Brytanii.

„Dla mnie ten weekend był świadectwem tego, jak nasze pokolenie jest gotowe i chętne, aby stawiać czoła wyzwaniom naszych czasów, i że jesteśmy częścią żywego Kościoła, i że wszystko, co w nim robimy, musi być skoncentrowane na pomocy ludziom, by zbliżyli się do Chrystusa, jedna osoba po drugiej”, powiedział Daniel Adriano z Lizbony. „Cieszę się, że wrócę do Portugalii, by podzielić się tym, czego się nauczyłem”, dodał.

Irene Kabongo z Paryża powiedziała: „Zawsze czułam się Europejką dzięki mojemu dowodowi osobistemu, ale to jest pierwszy raz, kiedy czuję się też częścią Kościoła Jezusa Chrystusa w Obszarze Europy”. Dodała: „Czuję, że mam więcej sił, ponieważ nie było między nami fizycznych ani duchowych barier”.

Ben Warner z Wielkiej Brytanii powiedział: „Zebraliśmy się zarówno w świętych miejscach, jak i w kontekście towarzyskim, i to sprawiło, że poczułem więź ze wszystkimi. Całe doświadczenie potwierdziło moje przekonanie, że ten Kościół jest miejscem, w którym możemy się rozwijać, mieć swój wkład i czuć przynależność”.

Pod przewodnictwem Prezydium Obszaru Doradcy dorastającego pokolenia pełnią rolę mentorów dorastającego pokolenia i biorą udział w radach przywódczych na poziomie lokalnym i poziomie Obszaru Kościoła w Europie.

Rising Gen Switzerland03
Rising Gen Switzerland03
Starszy ErichW Kopischke udziela wskazówek Doradcom dorastającego pokolenia2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Więcej na temat inicjatyw dorastającego pokolenia w Obszarze Europy (w języku angielskim):

Church expands leadership roles for rising generation in Europe

Rising Generation Broadcast series in 2020

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.