Artykuł

40 rocznica modlitwy poświęcającej wygłoszonej przez Prezydenta Spencera W. Kimballa w Warszawie

W środę 24 sierpnia 1977 roku o poranku, w warszawskim Ogrodzie Saskim  miało miejsce uroczyste zebranie religijne w celu poświęcenia narodu polskiego do głoszenia ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. 

 

W spotkaniu uczestniczyli :  Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich - Spencer W. Kimball z małżonką, przedstawiciel Pierwszego Prezydium Kościoła -  David M. Kennedy z małżonką, D. Artur Haycock - sekretarz Prezydenta Kościoła, Ernest L. Wilkinson - pełnomocnik ds. oświaty Kościoła, Walter Krause - patriarcha z Niemiec Wschodnich oraz lokalni przywódcy kościelni:  Matthew Ciembronowicz z małżonką i synem Adamem oraz Fryderyk Czerwiński z rodziną.

Na wstępie przywódca Kościoła wyraził wdzięczność dla władz polskich za przyznanie przywileju wjazdu na tę ziemię i głoszenia wzniosłych zasad i doktryn których celem jest uczynienie tej populacji silną, żywotną zbiorowością odważnych i lojalnych obywateli, ludzi wielkiego honoru i uczciwości. Dziękował za gotowość władz polskich do współpracy i zezwolenie na działanie na rzecz wzniosłych celów życia rodzinnego, silnych więzi rodzinnych oraz lojalności obywatelskiej które mogą być wynikiem służby Kościoła.

Prosił Niebiańskiego Ojca o pobłogosławienie przywódców tej ziemi mądrością, rozsądkiem, wiarą i prawością aby mogli być szczęśliwi i zaskarbić milionom mieszkańców łaski, oraz wprowadzić programy i zasady które uczynią ten naród silnym i wspaniałym, dobrze zarządzanym i oferującym wielkie możliwości swym obywatelom.

Wyraził wdzięczność za bogactwo i piękno tej ziemi – żyzne pola uprawne, obfite zasoby naturalne, liczne jeziora i rzeki oraz ciche lasy.

Mówił o wkładzie wybitnych Polaków w krzewienie nauki i sztuki - wspomniał Kopernika, Marię Skłodowską-Curie, Chopina i Paderewskiego. Nawiązał do długu wdzięczności Amerykanów wobec Pułaskiego i Kościuszki za przykład poświęcenia i odwagi w czasie rewolucji amerykańskiej oraz o zaangażowaniu polskich emigrantów w rozwój narodów pośród których zamieszkali, ich miłości do ojczyzny i rodziny.

Prezydent Kimball deklarował wobec Boga cel przyświecający działalności Kościoła w Polsce - propagowanie miłości do Niego i Jego ścieżek, wzbudzanie miłości do ojców, przywódców i ojczyzny oraz dawanie zachęty mieszkańcom aby wiedli godne i prawe życie. Upraszał, aby Ojciec w Niebie zechciał zwiększyć wiarę, rozwinąć zrozumienie i obdarzyć ten naród większym pragnieniem dążenia do wyższych celów oraz szczęścić mu w trudach.

Przywoływał boskie błogosławieństwo dla ojców i matek na tej ziemi aby mogli wychować swe dzieci w prawości, aby mogły wyrosnąć na godnych, spokojnych kochających rodziców i aby kolejne pokolenia mogły przynieść Panu wspaniałą satysfakcję z rozwoju dusz ludzkich.

Mówił o wadze dostępności prawd Ewangelii Jezusa Chrystusa na całym świecie ze względu na błogosławieństwa które ze sobą niesie. Nawiązywał do odpowiedzialności ludzi, którzy gdy ją usłyszą winni zrozumieć jej boskie zasady i przystąpić do Jego Kościoła poprzez pokutę, święty obrzęd chrztu oraz otrzymanie Daru Ducha Świętego. Jego zamysłem jest aby utworzyli organizacje, które przyniosą pokój, radość i szczęście Jego ludowi i sprawią aby mogli być dobrymi uczniami, rolnikami i ludźmi biznesu, mogli odnieść sukces w życiu zawodowym i rozwoju swych umiejętności. Prosił aby dar języków i ich rozumienia zostały wylane na ten lud i aby łaska zbawienia i boskiego pokoju spoczęła na wierzących w każdym mieście.

Prosił aby Pan pamiętał o wszystkich królach, książętach, prezydentach, szlachetnych i wielkich tej ziemi i o wszystkich biednych, potrzebujących i uciskanych, aby wysiłki jego sług mogły sprawić że będą prawi i będą kochać Boga aby każde potrzebne błogosławieństwo było im dostępne.

Suplikował aby żadne sprzysiężenie zła i niegodziwości nie powstało przeciw temu narodowi, aby mógł być wyzwolony od wrogów i aby uczynki wrogów udaremnione a mieszkańcy mogli żyć w pokoju, wygodzie i szczęściu i mogli słuchać słowa Pana z wdzięcznością.

Błogosławił i poświęcił tę ziemię na mocy świętego kapłaństwa, prosząc aby Boskie światło mogło się rozprzestrzeniać i przyciągać ludzi do ewangelii.
 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.