Artykuły prasowe

Kościół przekazuje 2 miliony dolarów na nieustającą pomoc dla uchodźców

W poniedziałek, 29.08.2016 r.  Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazał łącznie 2 miliony dolarów dwóm organizacjom charytatywnym w ramach nieustającej misji niesienia pomocy humanitarnej podczas ogólnoświatowego kryzysu uchodźców.

Biskup W. Christopher Waddell, drugi doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej Kościoła, przekazał darowiznę Konferencji Biskupów Katolickich w USA (U.S. Conference of Catholic Bishops, USCCB) oraz Międzynarodowemu Komitetowi Ratunkowemu (International Rescue Committee, IRC) — dwóm organizacjom, które pomagają uchodźcom w rozpoczęciu nowego życia w USA.

„Jesteśmy wdzięczni za tą nieustającą współpracę i za możliwość pomagania w ramach jednej z fundamentalnych zasad ewangelii: troszczenia się o tych, którzy mogą czuć się obcymi pośród nas — powiedział Biskup Waddell. — Wśród nich są tacy, którzy zostali wypędzeni ze swych domów i próbują odnaleźć się w nowych, nieznanych sytuacjach”.

Darowizna w wysokości 1,25 miliona dolarów przekazana dla USCCB pomoże nowo przybyłym uchodźcom rozmieszczonym w 80 diecezjach na terenie kraju. 750 tysięcy dolarów przekazanych IRC zapewni podobną pomoc w rozmieszczeniu rodzin uchodźców w początkowym okresie osiedlania się w 29 miastach w kraju.

„Jestem niezmiernie wdzięczny Biskupowi Waddellowi i Kościołowi za wspieranie Służb ds. Migracji i Uchodźców — powiedział Biskup Eusebio Elizondo, biskup pomocniczy w Seattle oraz przewodniczący Komitetu USCCB ds. Migracji. — Razem, jako osoby wierzące, wiemy, że uchodźcy rozpaczliwie potrzebują naszej pomocy, a ta szczodrość pozwala nam służyć większej ich liczbie”.

Starsza wiceprezes IRC ds. programów w USA, Jennifer Sime, powiedziała: „Doceniamy wieloletnie i stałe wsparcie ze strony społeczności ŚwDO. Jest [to] nieoceniony partner pomagający IRC w udzielaniu wsparcia uchodźcom, którzy starają się dostosować do życia w USA. Jesteśmy niesłychanie wdzięczni Kościołowi ŚwDO za ich ciągłe wsparcie dla IRC oraz uchodźców, którym służymy”.

Kościół od dziesięcioleci zapewnia pomoc uchodźcom na świecie, a w ostatnich miesiącach przekazał 6 milionów dolarów na rzecz uchodźców przebywających w Stanach Zjednoczonych.

Ubiegłej jesieni, Pierwsze Prezydium — najwyższy organ zarządzający Kościołem — poprosiło świętych w dniach ostatnich o dokonywanie wpłat pieniężnych oraz brania udziału w projektach niesienia pomocy, tam gdzie jest to możliwe.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.