Artykuły prasowe

10 września — Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Kościelna strona internetowa zawiera materiały stanowiące źródło informacji i wsparcia dla poszczególnych osób i rodzin

Samobójstwo to tragiczny i złożony problem. Depresja, choroba psychiczna, kryzys osobisty, odizolowanie i podjęte wcześniej próby stanowią kilka czynników ryzyka związanych z samobójstwem. Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku około 800 000 osób odbiera sobie życie, a jeszcze więcej usiłuje popełnić samobójstwo. Ponadto samobójstwo jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie wśród młodzieży w wieku 15–19 lat.

  
Hände
10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Odbywa się on co roku, by zwiększyć świadomość i zachęcić społeczności do dzielenia się materiałami i informacjami.2020 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
    

10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Odbywa się on co roku, by zwiększyć świadomość i zachęcić społeczności do dzielenia się materiałami i informacjami.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich prowadzi stronę internetową o nazwie: Suicide Prevention and Ministering [Zapobieganie samobójstwom i posługa], która zawiera informacje i filmy mające na celu zapewnienie wsparcia i wskazówek dla poszczególnych osób, rodziców, rodzin i przywódców. Na stronie tej znajduje się informacja, że „wzrastająca liczba samobójstw w wielu regionach świata jest powodem do wielkiego niepokoju” i że poszczególne osoby „mogą korzystać z tego materiału, by poznać doktrynę Kościoła odnoszącą się do tematu samobójstwa; sygnały ostrzegawcze poprzedzające samobójstwo; sposoby pomocy komuś, kto przechodzi kryzys, kto stracił bliską osobę w wyniku samobójstwa”.

Starszy Dale G. Renlund z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział w filmie pt. Understanding Suicide [Zrozumieć samobójstwo]: „Opierając się na wszystkich dostępnych statystykach, wiemy, że ktoś z okręgu [kongregacji] cierpi […]. To, co musimy zrobić jako Kościół, to okazywać miłość i troskę osobom, które mają myśli samobójcze, które próbowały już popełnić samobójstwo, które czują się w jakikolwiek sposób marginalizowane. Musimy okazywać miłość i zrozumienie, współpracując z pracownikami służby zdrowia i przywódcami kościelnymi, przy wsparciu przyjaciół i rodziny”.

Dla osób, które mają myśli samobójcze lub które są poważnie zaniepokojone o innych ludzi, na kościelnej stronie internetowej znajduje się lista kryzysowych telefonów zaufania. Te telefony zaufania są dostępne na całym świecie, są bezpłatne i obsługiwane przez osoby przeszkolone do udzielania pomocy.

W swoim przemówieniu pt. Jak rozbite naczynie, które Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów wygłosił podczas Konferencji Generalnej w 2013 roku, podzielił się on następującymi słowami, zachęcając do wybrania życia: „Niezależnie od tego, z czym się zmagacie, moi bracia i siostry — czy jest to umysłowe, emocjonalne, fizyczne lub innego rodzaju wyzwanie — nie opowiadajcie się przeciwko cennemu darowi życia, próbując je zakończyć! Ufajcie Bogu. Trzymajcie się Jego miłości. Wiedzcie, że pewnego dnia jasno rozbłyśnie poranek i wszelkie cienie śmiertelności umkną w dal”.

Strona internetowa może być źródłem informacji i nadziei dla pogrążonych w żałobie rodziców i rodzin. Zawiera również sugestie, jak pomóc ocalałym i jak rozmawiać o samobójstwie podczas narad i z członkami rodziny.

Prezydent M. Russell Ballard, pełniący obowiązki prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów, powiedział w filmie pt. Sitting on the Bench:Thoughts on Suicide Prevention [Siedząc na ławce: myśli na temat zapobiegania samobójstwom]: „Nie ma bezpieczniejszego miejsca dla strapionych niż ramiona pełne miłości […]. Myślę, że możemy skierować ludzi do niektórych z dostępnych zasobów, o istnieniu których mogą nawet nie mieć pojęcia. Bądźmy wyczuleni na to, co się dzieje wokół nas. Troszczmy się o siebie nawzajem, wzajemnie się miłujmy i pozostawmy osądy, wieczne osądy, naszemu Ojcu Niebieskiemu i Panu Jezusowi Chrystusowi, którzy wiedzą wszystko”.

Dodatkowe źródła

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.