Artykuły prasowe

„Ziemscy" aniołowie na Słowacji

W działalności humanitarnej cuda dzieją się często za sprawą zwykłych ludzi.

Starszy Scott i Siostra Kelly Kozakowie są parą misjonarzy-seniorów na Słowacji i w Polsce. Służą jako dyrektorzy ds. pomocy humanitarnej w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Pomagali bardzo zubożałej romskiej społeczności w uzyskaniu drzewa na potrzeby gotowania posiłków i ogrzania skromnych mieszkań w okolicach małej miejscowości Karolov Dvor na Słowacji, około 500 km na wschód od Bratysławy.

W lutym 2023 r. Starszy i Siostra Kozakowie raportowali, że szukają i nie mogą znaleźć dużych ilości drewna w dobrej cenie na potrzeby tego romskiego osiedla. To był luty. Nadal panowało przenikliwe zimno. Starszy i Siostra Kozakowie byli bardzo wdzięczni za „troskliwe miłosierdzie" - jak to nazwali - gdy dwóch dobrych ludzi, nie związanych ani z nimi, ani ze społecznością romską, pomogło im rozwiązać ten poważny problem.

Romowie są uważani za wyrzutków w licznych częściach świata. Wielu z nich żyje w skrajnym ubóstwie, podobnie jak mieszkańcy wspomnianej wioski. Jedynym sposobem na ogrzanie i ugotowanie jedzenia w ich prowizorycznych domach są małe piece opalane drewnem. Jednak cena drewna opałowego na Słowacji wzrosła ponad dwukrotnie. Z obawy przed kryzysem energetycznym więcej mieszkańców Europy środkowej przewidywało, że będzie ogrzewać domy drewnem, a Słowacja jest jednym z dostarczycieli tego surowca.

Romowie po prostu nie mogli sobie pozwolić na surowiec, którego potrzebowali. Dodatkowymi wyzwaniami, oprócz wysokich cen i dużej ilości potrzebnego drewna, były: odległość i koszty dostawy - osada Romów leży w odległości trzech godzin jazdy do najbliższego tartaku.

Jednak wtedy „dwóch aniołów przybyło nam na ratunek", wspomina Starszy Kozak. Podczas zwykłej rozmowy z nowym znajomym, Josephem Molnarem, Starszy Kozak wspomniał o problemach z drewnem opałowym. Joseph zobowiązał się porozmawiać z przyjacielem, Jozefem Karahutą, pracującym w przemyśle drzewnym. Umówiono spotkanie Starszego i Siostry Kozaków i Jozefa w jego tartaku. Choć Jozef miał do czynienia z drewnem świeżo po ścince, a nie drewnem opałowym, wspaniałomyślnie zgodził się przygotować wielki ładunek drewna na opał, w ilości wystarczającej, żeby zaopatrzyć tę romską osadę na resztę zimy, i to w dobrej cenie. I dodatkowo zorganizowali dostawę zaledwie w trzy dni. „Ci dwaj mężczyźni byli dosłownie jak anioły, które doprowadziły do cudu ocalenia uratowania ludzi będących w ogromnej potrzebie", powiedzieli Kozakowie.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nauczał: „Świadczę, że anioły istnieją, zarówno te niebiańskie, jak i te ziemskie. Gdy mówimy o istotach, które są narzędziami w ręku Boga, przypomina się nam, że nie wszystkie anioły przybywają z tamtej strony zasłony. Z niektórymi z nich przechadzamy się i rozmawiamy - tutaj, teraz i każdego dnia. Niektóre z nich mieszkają w naszej okolicy".

Starszy i Siostra Kozakowie powiedzieli: „Nasz Ojciec Niebieski w dalszym ciągu nas błogosławi zasobami, których potrzebujemy, aby wypełnić nasze zadanie misyjne i błogosławić dzieci Boga. I w niektórych przypadkach źródłem tych zasobów są Jego inne dzieci". Starszy i Siostra Kozakowie to dwójka z pięćdziesięciorga pełnoetatowych misjonarzy i misjonarek ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, służących w Europie. Na świecie jest ich ponad 200 służących w tym powołaniu. Każda z tych osób może opowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń o tym, że gdy podążamy za wezwaniem Jezusa Chrystusa, aby służyć bliźniemu, Bóg zsyła cuda - a czasem anioły.

8 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Romów. Upamiętnia romską kulturę, historię i sztukę oraz ich wkład w życie wielu narodów. Jest okazją do uświadomienia ludziom, jak wielu wyzwaniom stawia czoła ta społeczność. Podobnie jak niektóre inne mniejszości etniczne, Romowie od wieków byli lekceważeni i doznali wielu krzywd. Około 80% społeczności romskiej w Europie żyje w skrajnym ubóstwie, a ci mieszkający pod miejscowością Karolov Dvor nie stanowią wyjątku.

Liczący miliony Romowie mieszkają między innymi na terenie Węgier, Rosji, Słowacji, Serbii, Hiszpanii i Francji i w niektórych z tych krajów stanowią do 12% całej populacji (dokładne liczby nie są znane). Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich służy wszystkim ludziom, bez względu na ich rasę, wyznanie, kulturę i narodowość. W 2022 r. Kościół zrealizował 138 humanitarnych projektów w Europie, pomagając w ten sposób ponad 351 tys. ludzi.

Zwykłe przyjazne pozdrowienie zapoczątkowało serdeczną znajomość Starszego i Siostry Kozaków z Josephem i Ludmiłą Molnarami. Starszy Kozak wspomina: „Pan działa w nieodgadniony sposób. Joseph i Ludmila Molnarowie są rodowitymi Słowakami, ale przez 10 lat mieszkali w Stanach Zjednoczonych. Ludmila rozpoznała amerykański akcent Siostry Kozak, gdy pozdrawiały się w sklepie w naszym bloku". Po kilkuminutowej rozmowie zdały sobie sprawę, że ich rodziny mieszkały w bliskim sąsiedztwie w Irvine w stanie Kalifornia ponad 25 lat temu. W każdej z tych rodzin był syn, który w owym czasie grał w hokeja. Gdy w Irvine otworzono nowe lodowisko, zarówno Starszy Kozak z synem, jak i Joseph ze swoim synem byli na wielkim otwarciu i być może stali obok siebie.

Po 15 latach w końcu się spotkali - na Słowacji, 10 600 km od Irvine - żeby sprowadzić „ziemskie anioły" i lepsze warunki życia w zimie w osiedlu Romów na obrzeżach miejscowości Karolov Dvor.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.