Artykuły prasowe

Właśnie nadszedł ten czas...

8 października 2022 roku w kaplicy w Warszawie o godzinie 11:00 odbyło się uroczyste spotkanie

25 temu, pierwsi członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapisali swoje proste świadectwa wiary, które następnie umieszczono w kapsule i zakopano przy iglicy budynku kościoła. Niektóre z nich zostały z uwagą odczytane podczas spotkania. Wszystkie zawieszono w holu kaplicy, aby każdy mógł zapoznać się z ich treścią i poczuć w sercu wdzięczność za naszych braci i sióstr, którzy wnieśli ogromny wkład w budowanie kościoła na naszej polskiej ziemi.

Temu niezwykłemu wydarzeniu towarzyszyły podniosłe słowa, pieśni, film o historii kościoła w Polsce oraz modlitwy.

Spotkanie było poprowadzone przez Jakuba Muklewicza, prezydenta Dystryktu Warszawskiego.Powiedział on min.: „Wiele zawdzięczamy przodkom, którzy za nas zrobili wielkie poświęcenie, ażebyśmy mogli teraz się cieszyć obfitością błogosławieństw...zakopali pod ziemią ziarna wiary, z których wykiełkowały i przez 25 lat dawały owocne plony.”

Brat Grzegorz Pawlik przybliżył nam temat pomocy humanitarnej, w którą Polska bardzo się zad-angażowała z chwilą wybuchu wojny na Ukrainie. Dzielił się on swoimi wzruszającymi doświad-czeniami udzielania schronienia i wszelkiej pomocy naszym sąsiednim braciom i siostrom.

Siostra Magda Dresler, w jej przemówieniu podkreśliła wagę historii swojej rodziny cytując także słowa Starszego Gonga, który powiedział: „Przyjaciele, bracia i siostry, każdy z nas ma jakąś historię. Kiedy odkrywamy naszą historię, łaczymy się z rodziną, należymy do rodziny, staje my się rodziną. [..] Każdy z nas ma jakąś historię.” Siostra Dresler pomogła nam również zro-mieć wartość czasu. Dodała: „To jest dar od Boga, dar, który możemy dać jedni drugim...”

David Chandler, prezydent Polskiej Warszawskiej Misji zaprosił wszystkich członków kościoła do aktywnego angażowania się w budowaniu i umacnianiu kościoła w Polsce. Podkreślił, jak ważne jest to, aby być czynnym naśladowcą Chrystusa.

Całe spotkanie ozdobione było oprawą muzyczną. Można było usłyszeć wzruszające pieśni w wykonaniu dzieci oraz naszych braci i sióstr z Ukrainy. Hymn „Idź i służ Mu” został odśpiewany przez misjonarzy z całej Polski z wielką mocą i entuzjazmem.

Na tym uroczystym spotkaniu mieliśmy również zaszczyt gościć byłego prezydenta Polskiej Warszawskiej Misji Stana Nielsena wraz z jego małżonką oraz księdza protodiakona Jerzego Dmitruka i księdza prot. dr. Piotra Kosińskiego z Prawosławnej Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie.

Było nam bardzo miło uczestniczyć w tym wydarzeniu w tak zaszczytnym gronie. Obecnie zbierane są świadectwa członków kościoła z całej Polski. Zostaną one ukryte pod ziemią na kolejne 25 lat, by mogły stać się silnym dziedzictwem wiary dla przyszłych pokoleń.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.