Artykuły prasowe

„Nie jestem sam": Jak osoby, które doświadczyły przemocy, odnalazły uzdrowienie w wierze i wspólnocie

„Te grupy to nie tylko nazwy na tablicach ogłoszeń w naszych kościołach. Są to prawdziwe, aktywne grupy, które ukazują prawdziwe potrzeby naszego świata”. Ten cytat został udostępniony przez członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z Francji, który ostatnio uczestniczył w spotkaniach pierwszej kościelnej grupy terapeutycznej dla mężczyzn, którzy są ofiarami przemocy seksualnej w Europie.

<p>Image 1</p>Download Photo

Ta grupa świętych w dniach ostatnich z wielu palików we Francji spotykała się on-line przez 12 tygodni w celu omówienia sposobów przezwyciężenia traumy, korzystając z zasad podanych w ewangelii Jezusa Chrystusa pod przewodnictwem członków-wolontariuszy, którzy są certyfikowanymi terapeutami. Na zakończenie 12-tygodniowego programu jego uczestnicy podzielili się otrzymanym pocieszeniem i mówili o konieczności wprowadzenia tego sposobu, aby wyleczyć się z traumy wynikającej z aktów przemocy.

„Zastanawiałem się, czy znajdzie się tu miejsce dla mnie. Myślałem o tym, co tu znajdę i czego powinienem oczekiwać”, powiedział jeden z uczestników. „Ta grupa to miejsce miłości i wsparcia. To manifestacja tego, czym jest ewangelia, i manifestacja miłości Chrystusowej”.

Uczestnicy nie znali się dobrze, zanim wzięli udział w spotkaniach grupy wsparcia, ale stali się sobie bliżsi, kiedy omawiali różne tematy każdego tygodnia. W ostatnich latach Służby ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności oraz Służby pomocy rodzinie w Obszarze Europy Środkowej udostępniły wiele materiałów przydatnych dla ofiar, przywódców kościelnych i członków, aby można było w lepszy sposób zapobiegać przypadkom wykorzystywania seksualnego oraz pełnić służbę wobec tych, którzy cierpią. Materiały te można znaleźć na specjalnej docelowej stronie internetowej: LifeHelpEurope.org, przygotowanej przez Kościelne Służby ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności w Europie. Na stronie można znaleźć konkretne materiały dostosowane do każdego kraju europejskiego, a także opcję dla ofiar, aby dołączyć do grupy wsparcia prowadzonej w ich języku.

Uczestnicy grupy różnili się wiekiem, pochodzeniem i perspektywą, ale znaleźli wspólną płaszczyznę poprzez swoje doświadczenia i uzdrawiającą moc Jezusa Chrystusa. Po upływie zaplanowanego czasu uczestnicy stwierdzili, że nie są gotowi na zakończenie dyskusji, które ich połączyły, i że będą kontynuować wspólne rozmowy po upływie pierwotnie zaplanowanych 12 tygodni.

„Pomiędzy nami wszystkimi nawiązała się więź. Pamiętam, że podczas naszej pierwszej sesji wszyscy byliśmy trochę nieśmiali, a teraz po naszej ostatniej sesji trudno nam sobie wyobrazić rozstanie ze wszystkimi” — powiedział jeden z uczestników. „Czułem dużo miłości. Czułem, że zostałem wysłuchany. Ta nierozerwalna więź została nawiązana i nie można jej rozwiązać. Ta grupa jest niezwykle ważna i pozwala nam wszystkim wspólnymi siłami się odbudować”.

Wiele ofiar zmaga się z tymi wyzwaniami w pojedynkę i często korzysta z profesjonalnej pomocy, takiej jak terapia indywidualna. Celem lokalnych przywódców i Służb pomocy rodzinie jest pomoc ofiarom w odkryciu korzyści płynących z polegania na innych ludziach w pokonywaniu wspólnych trudności. Chociaż żadna sytuacja nigdy nie jest taka sama, to między uczestnikami grupy nawiązała się nić porozumienia, a oni odnaleźli miłość omawianą w Biblii.

„W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli”. I List Jana 4:9

Jeden z uczestników stwierdził: „Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo potrzebuję tej grupy. W przeszłości bardzo nad sobą pracowałem, ale dzięki tej grupie zrozumiałem, skąd biorą się niektóre z moich problemów. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo przemoc, której doświadczyłem, wpłynęła na moje życie, ale także zdałem sobie sprawę, że nie jestem w tym sam”.

Innym celem tej grupy było efektywne szkolenie przywódców kościelnych, którzy służą lokalnym kongregacjom i pomagają ofiarom przemocy. Moderatorzy i uczestnicy dzielili się sposobami, na jakie ich przywódcy mogą lepiej nieść posługę ofiarom, poprzez, na przykład, zachęcanie do skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologicznej, zapewnianie ofiarom pocieszenia, nie wywierając przy tym presji, utrzymując stały kontakt, i upewniając się, że czują się kochane i wiedzą, że nie są same. Podczas sesji końcowej uczestnicy grupy byli zachęcani do opowiadania przywódcom swoich kongregacji, współmałżonkom lub osobom wspierającym o postępach poczynionych w trakcie programu. Przywódcy kościelni mają nadzieję, że grupy te będą nadal organizowane na całym świecie, aby wspierać ofiary.

„Są inni mężczyźni, tacy jak my, którzy przeżyli coś, co rozumiemy” — powiedział jeden z uczestników. „Możemy pomagać sobie nawzajem i rzucać światło na to, co przeżyliśmy. Nie tylko na to, co dzieje się w ciemności, ale także światło pokoju i zrozumienia”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.