Artykuły prasowe

„Święci”, tom 3. opowiada historie o świętych w dniach ostatnich na całym świecie

Najnowszy rozdział oficjalnej historii Kościoła podkreśla wkład członków z Europy

Wyczekiwany trzeci tom książki Święci: Historia Kościoła Jezusa Chrystusa w ostatnich dniach została opublikowana w 14 językach dla szerokiego grona odbiorców. Najnowsza książka, Boldly, Nobly, and Independent [Śmiało naprzód, z godnością i niezależnie] opowiada historię świętych w dniach ostatnich od 1893 do 1955 roku — w tym historię budowy pierwszej świątyni na ziemi europejskiej i przywołuje doświadczenia związane z praktykowaniem wiary za żelazną kurtyną.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

Książkę Święci, tom 3. można teraz zamówić w kościelnym sklepie on-line oraz w punktach sprzedaży detalicznej. Wersja elektroniczna książki jest dostępna za darmo na stronie internetowej Kościoła oraz w aplikacji Biblioteka ewangelii w sekcji Historia Kościoła.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

Poprzednie tomy Świętych skupiają się na wczesnym okresie Przywrócenia, kiedy to święci w dniach ostatnich gromadzili się, aby budować świątynie w Kirtland, Nauvoo i Utah. Choć w tych tomach znalazły się opowieści z Anglii, Skandynawii i Wysp Pacyfiku, to dopiero w tomie trzecim historia nabiera prawdziwie globalnego charakteru. Ponad połowa historii przedstawionych w książce rozgrywa się poza Stanami Zjednoczonymi, w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Oceanii. W kulminacyjnym punkcie historii Prezydent David O. McKay poświęca Świątynię w Szwajcarii, pierwszą świątynię w Europie. Europejscy święci nie musieli już przemierzać oceanów, aby w pełni uczestniczyć w błogosławieństwach przywróconej ewangelii.

„Czytelnicy będą przeżywać radość, a czasem i ból, gdy poznają doświadczenia świętych z całego świata”, powiedział Starszy LeGrand R. Curtis Jun., historyk i zapisujący Kościoła. „W tym nowym tomie będzie można rzucić okiem na świątynie, które są błogosławieństwem dla członków Kościoła poza Ameryką Północną i dostrzec potężny wpływ, jaki obrzędy w tych świątyniach wywierają na świętych”.

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Podczas gdy wielu czytelników zapoznało się już z wydarzeniami wcześniejszych okresów historii Kościoła, publikacja Święci, tom 3. wydobywa na światło dzienne mało znany okres historii świętych w dniach ostatnich. Jest to czas modernizacji, począwszy od ludzi podróżujących powozami konnymi i komunikujących się za pomocą telegrafu, a skończywszy na epoce ponaddźwiękowych odrzutowców i kolorowej telewizji.

„Tom 3. obejmuje okres dramatycznych przemian na świecie i w Kościele, zarówno w instytucjach, jak i w codziennym życiu oraz doświadczeniach ludzi”, powiedziała Lisa Olsen Tait, redaktor naczelna serii. „Pokazujemy te przemiany oczami świętych na całym świecie — młodego posiadacza kapłaństwa w Cincinnati, japońskojęzycznej misjonarki na Hawajach, młodej pary, która stanęła w obliczu niepewności i ograniczeń za murem berlińskim”.

Gdy czytelnicy spotkają się z trudnościami ekonomicznymi, brutalnymi wojnami światowymi i pandemią grypy, zrozumieją, że trzymanie się wiary w trudnych czasach nie jest niczym nowym dla świętych w dniach ostatnich. Są tu historie kobiet i mężczyzn stojących w obliczu zwątpienia i ucisku, ale także historie nadziei i pojednania, gdy członkowie Kościoła oferują pomoc, służą i są błogosławieństwem dla swoich bliźnich.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

Dla czytelników, którzy chcą pogłębić swoją znajomość historii świętych, Kościół ma w swoich zasobach także dziesiątki Tematów z Historii Kościoła w Bibliotece ewangelii, które zawierają szczegółowe wprowadzenia do takich tematów, jak wielki kryzys czy seminaria i instytuty. Dzisiaj zostaje opublikowany również trzeci odcinek podcastu „Święci”, który opowiada więcej o ludziach i wydarzeniach z książek. Poprzednie odcinki podcastu dotarły do setek tysięcy słuchaczy.

Publikacja Święci, która docelowo będzie liczyła cztery tomy, jest trzecią częścią zapisu oficjalnej historii Kościoła. Józef Smith zlecił i nadzorował napisanie pierwszego wydania historii Kościoła w latach trzydziestych XIX wieku, a publikacja rozpoczęła się w 1842 roku. Drugie wydanie historii zostało opublikowane w 1930 roku przez asystenta historyka Kościoła B.H. Robertsa, zanim liczba członków Kościoła osiągnęła 1 milion.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.