Artykuły prasowe

Światowy Dzień Uchodźcy. Zobacz, jak działa Kościelne Centrum Pomocy dla uchodźców w Europie

Dzielni uchodźcy i wysiłki europejskich świętych skierowane na niesienie pomocy są uhonorowane na Światowym Dniu Uchodźcy, 2023

Według Biura ds. Uchodźców przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, na świecie jest obecnie 32,5 miliona uchodźców. 20 czerwca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Uchodźcy i co roku jest obchodzony, aby uhonorować tych, którzy mieli odwagę opuścić swój kraj z powodu konfliktów lub prześladowań. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich dąży do zapewnienia wsparcia osobom przesiedlonym i ich rodzinom, współpracując z innymi globalnymi organizacjami zaangażowanymi w tę akcję pomocy.

Kościół Jezusa Chrystusa zachęca swoich członków do pomocy uchodźcom zmuszonym do ewakuacji ze swoich domów. W 2021 roku Kościół potwierdził w aktualizacji podręcznika ogólnego, że „w ramach swojego obowiązku dbania o potrzebujących członkowie Kościoła poświęcają swój czas i talenty oraz oferują przyjaźń, aby powitać uchodźców jako członków swojej społeczności”.

W ciągu ostatniego roku wiele osób zostało zmuszonych do szukania schronienia w różnych częściach Europy z powodu konfliktów i wynikających z nich niebezpieczeństw, które ciągle występują w ich krajach i społecznościach. Poprzez 174 projekty pomocowe dla uchodźców w 2022 roku Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i jego członkowie na całym świecie dostarczyli zasoby tym osobom i rodzinom, które mają nadzieję na lepszą przyszłość. Kościół w Europie stał na czele tych działań, służąc pomocą uchodźcom bez względu na kulturę, rasę czy religię.

Pomoc w Europie

W wyniku działań wojskowych w Ukrainie kraje europejskie przyjęły największy napływ uchodźców od czasów II wojny światowej. W odpowiedzi na ten kryzys Kościół przeznaczył ponad 15,6 miliona euro (16,8 miliona dolarów) na pomoc dla uchodźców z Ukrainy i przekazał ponad 900 ton żywności i środków potrzebnych Ukraińcom. Oprócz zaspokajania ich fizycznych potrzeb Kościół organizuje cotygodniowe seminaria i dyskusje online, aby pomóc zaniepokojonym Ukraińcom w radzeniu sobie z ich doświadczeniami. Pracę Kościoła w Ukrainie opisano szczegółowo w tym artykule znajdującym się na ogólnoświatowej stronie wiadomości Kościoła.

Inne niedawne projekty humanitarne Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Serbii, Chorwacji i Gruzji służą wsparciu uchodźców z Ukrainy i innych krajów. W 2022 roku Kościół współpracował z 294 organizacjami na terenie całej Europy, aby wesprzeć projekty humanitarne. W efekcie tysiące osób i rodzin znalazło ulgę i pocieszenie w trudnych okolicznościach.

Pomoc we Włoszech

Kościół we Włoszech przeprowadził kilka projektów pomocy dla uchodźców, współpracując z bankami żywności, ośrodkami dla uchodźców, muzykami, liderami społeczności i spółdzielniami mieszkaniowymi, aby zapewnić pomoc i wsparcie dla uchodźców

Peace i Monday Ehigiamusoe, byli uchodźcy, uciekli ze swojej ojczyzny w Afryce, szukając schronienia w Rzymie. Podczas podróży statkiem grupa uchodźców napotkała gwałtowne burze, które spowodowały utonięcie wielu uchodźców. Peace i Monday stracili swój skromny dobytek, ale przetrwali trudne warunki i bezpiecznie dotarli do Włoch. Spotkali wolontariuszy z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich poprzez sieć uchodźców w tym rejonie i otrzymali zasoby, które pomogły im osiedlić się w nowym kraju.

Kościół pomógł Monday w zdobyciu wykształcenia i znalezieniu stabilnej pracy. Teraz Peace i Monday regularnie służą swojej lokalnej społeczności, pomagając innym uchodźcom i potrzebującym. Wiara odegrała znaczącą rolę w motywowaniu rodziny Ehigiamusoe do poszukiwania lepszego życia, a Kościół zapewnił im wsparcie zarówno fizyczne, jak i duchowe.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.