Sitestest01.jpg
Artykuły prasowe

Święte miejsca i dokumenty historyczne przechodzą w posiadanie Kościoła Jezusa Chrystusa

Przejęcie Świątyni Kirtland, historycznych budynków w Nauvoo oraz rękopisów tłumaczenia Biblii Józefa Smitha

5 marca 2024 r. Community of Christ [Wspólnota Chrystusa] i Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydały wspólne oświadczenie. Często zadawane pytania oraz Załącznik są wydane w języku angielskim.

W dniu dzisiejszym, 5 marca 2024 r. Świątynia Kirtland, budynki historyczne w Nauvoo oraz różne rękopisy i artefakty oficjalnie zostają przekazane z rąk Community of Christ w posiadanie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych za uzgodnioną kwotę. Łączy nas zainteresowanie tymi historycznymi miejscami oraz przedmiotami i szacunek dla nich. Jesteśmy wspólnie zobowiązani zachować je dla przyszłych pokoleń.

Rozmowy prowadzące do tego ważnego porozumienia rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. „Ta wymiana jest znacząca dla naszego Kościoła”, powiedział Stephen M. Veazey, prezydent Community of Christ. „Dzięki zwiększonemu dofinansowaniu Community of Christ będzie miało większą zdolność do realizowania swoich priorytetów misyjnych na całym świecie, w tym kontynuacji wypełniania inspirowanych przez Boga celów związanych z naszą Świątynią w Independence stanie Missouri”.

„Jesteśmy zaszczyceni możliwością objęcia pieczy nad tymi świętymi miejscami, dokumentami i artefaktami”, powiedział Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. „Dziękujemy naszym przyjaciołom z Community of Christ za wielką dbałość i współpracę w dotychczasowym przechowaniu tych historycznych skarbów. Czujemy się zobowiązani do tego samego”.

Świątynia Kirtland pozostanie budynkiem historycznym. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich planuje otworzyć ją ponownie 25 marca br. dla zwiedzających bez pobierania opłat za wstęp. Podobnie nieruchomości w Nauvoo: gospodarstwo rolne rodziny Smithów, Mansion House [Rezydencja] i Red Brick Store [Sklep z czerwonej cegły] zostaną ponownie otwarte 25 marca 2024 r. do całorocznego ruchu turystycznego bez pobierania opłat wstępu. Więcej szczegółów dotyczących tej transakcji, aktywów i innych elementów objętych porozumieniem zostanie podane wkrótce.

To historyczne przekazanie jest wynikiem naszych wieloletnich wysiłków na rzecz ochrony dziedzictwa religijnego i kulturowego oraz tworzenia związanych z nim odpowiednich możliwości rozwoju i służby światu.

Community of Christ to międzynarodowa wspólnota wyznaniowa, której misją jest wspieranie autentycznych więzi międzyludzkich i więzi z Bogiem. Stara się przywrócić Chrystusowy pokój na ziemi oraz walczyć z niesprawiedliwymi systemami, które umniejszają wartość ludzką. Community of Christ podkreśla wewnętrzną wartość każdego człowieka i zapewnia miejsce sprzyjające poczuciu wspólnoty, miłości, wartości każdego człowieka, duchowego wzrostu oraz odkrywania celu, który może zmienić życie i społeczeństwa.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, wyznanie ogólnoświatowe, naucza, że nasz Ojciec w Niebie i Jego Syn, Jezus Chrystus, powołali w naszych czasach, jak kiedyś w przeszłości, żyjącego proroka oraz przywrócili upoważnienie i przymierza kapłańskie, aby błogosławić radością poszczególne osoby i całe rodziny. Członkowie Kościoła pragną żyć i dzielić się ewangelią Jezusa Chrystusa, troszczyć się o potrzebujących i jednoczyć rodziny na wieczność. Uważają za pisma święte Księgę Mormona i Biblię.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.