Artykuły prasowe

Święci w dniach ostatnich ogłaszają zmianę wśród przywódców Kościoła w Europie

Z dniem 1 sierpnia 2021 roku Starszy Massimo De Feo rozpocznie służbę jako nowy Prezydent Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Do tego czasu nadal będzie służył, wykonując swoje zadania jako Pierwszy Doradca. 60-letni Włoch, pracujący wcześniej jako urzędnik państwowy, w 2016 roku przeszedł na emeryturę i rozpoczął pełnoetatową posługę jako przedstawiciel Władz Generalnych.

EuropeAreaPresidency2021
EuropeAreaPresidency2021
Nowe Prezydium Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od 1 sierpnia 2021 roku. Od lewej do prawej: Starszy Erich W. Kopischke, Pierwszy Doradca, Starszy Massimo De Feo, Prezydent, i Starszy Rubén V. Alliaud, Drugi Doradca.© 2021 por Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.

Starszy Erich W. Kopischke, służący obecnie jako Drugi Doradca, pochodzi z Niemiec. Wcześniej pracował jako nauczyciel i manager. Starszy Kopischke będzie służył jako Pierwszy Doradca. Starszy Rubén V. Alliaud, pochodzący z Argentyny były profesor prawa, dołączy do grona przywódców i będzie służył jako Drugi Doradca. Obecny Prezydent Obszaru, Starszy Gary B. Sabin, przyjmie kolejne zadanie.

Pierwsze Prezydium Kościoła podało niniejsze ogłoszenie do wiadomości w środę, 21 kwietnia 2021 roku. Nowy Prezydent Obszaru oraz jego Doradcy otrzymają wsparcie od wielu Siedemdziesiątych Obszaru oraz Doradczyń obszaru dla organizacji, pełniąc swą funkcję na zasadzie ochotniczej.

Zarządzanie Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest możliwe dzięki podziałowi na obszary geograficzne. Obszar Europy z siedzibą we Frankfurcie nad Menem rozciąga się na północy po kraje skandynawskie i na południu po Hiszpanię i Republikę Zielonego Przylądka.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.