Temat

Światowa siedziba władz naczelnych

Światowa siedziba władz naczelnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich znajduje się w śródmieściu Salt Lake City w stanie Utah, od czasu, gdy pionierzy założyli tam osadę w 1847 r.

Obecnie z tego miejsca przywódcy Kościoła nadzorują działania Kościoła w około 160 krajach. Jednakże przywództwo jest bardzo zdecentralizowane na świecie, na lokalnych, regionalnych i krajowych szczeblach zarządzania, które opiera się głównie na niezawodowym duchowieństwie.

Plac Świątynny jest największą atrakcją stanu Utah odwiedzaną każdego roku przez miliony odwiedzających. Na Placu Świątynnym znajduje się Świątynia Salt Lake, Tabernakulum (siedziba Mormońskiego Chóru Tabernakulum), Budynek Zgromadzenia i dwa centra dla odwiedzających.

We wschodniej części Placu Świątynnego znajduje się Budynek biurowy Kościoła, Budynek administracyjny Kościoła, Budynek ku pamięci Józefa Smitha i Budynek Stowarzyszenia Pomocy. Wszystkie te budynki są używane jako pomieszczenia biurowe dla departamentów Kościoła i generalnych przywódców.

W zachodniej części Placu Świątynnego znajduje się Biblioteka Historii Rodziny — największa nieruchomość genealogiczna na świecie — oraz Muzeum Historii Kościoła i Sztuki.

W północnej części Placu Świątynnego znajduje się — Centrum Konferencyjne — jedno z największych audytorium na świecie, mogące pomieścić 21 000 osób. Co pół roku odbywają się tam spotkania, które są transmitowane na cały świat do wszystkich członków Kościoła, jak również często mają tam miejsce konferencje dla konkretnych grup członków z różnych części świata. Jest to również popularne miejsce koncertów i przedstawień. 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.