Temat

Świątynie

Dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich świątynie nie są miejscem zwyczajnych niedzielnych nabożeństw. Są one czymś zupełnie innym niż tysiące kaplic i domów spotkań, gdzie na całym świecie odbywają się spotkania niedzielne.

Każdy, niezależnie od wyznania, może wejść do domu spotkań Świętych w Dniach Ostatnich i wziąć udział w nabożeństwie. Jednakże z powodu świętego charakteru świątyni, jako „domu Pana”, wstęp do niej mają tylko członkowie Kościoła, którzy wiodą prawe życie. Aby wejść do świątyni członek musi przestrzegać podstawowych zasad wiary i raz na dwa lata złożyć o tym świadectwo przed swoimi lokalnymi przywódcami.

O świętym charakterze starożytnych świątyń jest mowa zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Mojżesz nakazał dzieciom Izraela, aby w wędrówkę po pustyni zabrały ze sobą Przybytek (dużą, przenośną świątynię). Król Salomon zbudował i poświęcił wspaniałą świątynię, którą w 586 roku p.n.e. zniszczyli Babilończycy. Została ona odbudowana, a później znacznie powiększona, lecz ponownie uległa zniszczeniu przez Rzymian w 70 roku naszej ery. Wspaniałą Zachodnią Ścianę nadal można podziwiać w Jerozolimie i po setkach lat pozostaje ona dla Żydów świętym miejscem. W Nowym Testamencie znajduje się historia o tym, jak Jezus Chrystus oczyszczał świątynie, kiedy jej święty charakter został zbezczeszczony przez ludzi wykorzystujących jej pomieszczenia jako miejsce handlu.

Świątynie Świętych w Dniach Ostatnich są uważane za domy Boże, uświęcone, pełne spokoju miejsca, które pozwalają oddzielić się od codziennych spraw tego świata. Są one miejscem, gdzie członkowie Kościoła składają Bogu oficjalne obietnice i przyjmują zobowiązania. W ich murach mają miejsce najwyższe sakramenty wiary — małżeństwo i „zapieczętowanie” rodzin na wieczność.

Świątynie są jedynym miejscem, gdzie możliwe jest dokonanie obrzędów, takich jak chrzest czy małżeństwo na wieczność w imieniu osób, które zmarły — Święci w Dniach Ostatnich wierzą, że praktyk tych przestrzegano w czasach Nowego Testamentu, lecz później zostały one zagubione.

Świątynie kierują Świętych w Dniach Ostatnich ku Jezusowi Chrystusowi i ich przyszłemu życiu z Nim, ich Ojcem w Niebie oraz członkami ich rodzin, pod warunkiem, że pozostaną wierni naukom Chrystusa.

We współczesnym objawieniu Józef Smith otrzymał przykazanie budowy świątyni w Kirtland w stanie Ohio (która została poświęcona w 1836 r.). Później został pouczony, by zbudować świątynię w Nauvoo w stanie Illinois (1846 r.). Świątynie były tak ważne dla pierwszych członków Kościoła, że już kilka dni po przybyciu do Doliny Jeziora Słonego, Brigham Young wyznaczył miejsce budowy Świątyni Salt Lake.

Na świecie działają, są w budowie lub zostały zaplanowane 152 świątynie.

Na większości świątyń widnieje złoty posąg mężczyzny w szacie, który dmie w długi róg. Posąg ten przedstawia anioła Moroniego, starożytnego proroka, jedną z głównych postaci z Księgi Mormona. Rzeźba symbolizuje głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa na całym świecie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.