Artykuły prasowe

Przywódczyni Organizacji Podstawowej uczestniczy w dyskusji panelowej UNICEF

Przedstawicielka Władz Generalnych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wyraziła wdzięczność Funduszowi Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) za możliwość włączenia się w ogólnoświatowe działania na rzecz walki z tężcem u noworodków i kobiet w ciąży. Siostra Jean B. Bingham, pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej Kościoła, uczestniczyła 30 listopada 2016 r. w dyskusji panelowej UNICEF w Nowym Jorku.

 

Służby Charytatywne ŚwDO przez lata ściśle współpracowały z konsorcjum zdrowia i służbami organizacji humanitarnych, by finansowo i poprzez dopływ wolontariuszy wspomagać walkę z odrą, chorobą Heinego-Medina oraz innymi chorobami zakaźnymi. Przez ostatnie trzy lata dział pomocy humanitarnej Kościoła przekazywał milion dolarów rocznie, by wesprzeć walkę z tężcem u noworodków i kobiet w ciąży.

— Nasze przekonanie, że wszyscy ludzie są członkami rodziny Boga skłania nas do naśladowania przykładu Jezusa Chrystusa w służbie każdemu człowiekowi, bez względu na miejsce, w niesieniu ulgi w cierpieniu wszędzie tam, gdzie tylko możemy — powiedziała Siostra Bingham. — Ograniczenie liczby zgonów spowodowanych chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia, to sposób na to, by polepszać jakość życia i błogosławić dzieci, bez względu na to, gdzie żyją.

Organizacja Podstawowa na całym świecie skupia ponad milion dzieci świętych w dniach ostatnich w wieku od 18 miesięcy do 11 lat. UNICEF działa na rzecz polepszenia jakości życia dzieci na całym świecie od 70 lat poprzez wprowadzanie programów na rzecz dziecięcego zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.